Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Zachariasza » Rozdział 13
«  Księga Zachariasza 12 Księga Zachariasza 13 Księga Zachariasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W on dzień otworzy się domowi Dawida i mieszkańcom Jerozolimy źródło na rozgrzeszenie się i oczyszczenie. [2] »I stanie się dnia onego, rzecze Wiekuisty, że wytępię imiona bałwanów z ziemi, a nie będą więcej wspominane; proroków też i ducha nieczystości zniosę z ziemi. [3] »Gdyby śmiał wszakże ktokolwiek jeszcze prorokować, tedy powiedzą mu ojciec i matka jego - właśni jego rodzice: umrzesz, przeto żeś kłamstwo głosił w imieniu Wiekuistego! I tak przebiją go ojciec i matka jego, właśni jego rodzice, gdy prorokować zechce. [4] »Dnia onego zawstydzą się owi prorocy, każdy za widzenie swoje, gdyby prorokować chcieli, a nie włożą więcej kosmatego płaszcza, aby zwodzić. [5] »Lecz powie każdy: Nie jestem prorokiem! Człowiekiem uprawiającym rolę jestem, gdyż nabył mnie ktoś na niewolnika od pierwszej młodości mojej. [6] »A jeśli się go kto zapyta: Co znaczą te blizny na rękach twoich? Tedy odpowie: tak poraniono mnie niegdyś w domu przyjaciół moich. [7] »Mieczu, rozbudź się przeciw pasterzowi Mojemu, i przeciw mężowi Mi tak bliskiemu! rzecze Wiekuisty zastępów. Poraź pasterza, aby rozproszyły się owce, i abym zwrócił ku upośledzonym rękę Moję. [8] »I będzie w całym kraju, rzecze Wiekuisty, że dwie części w nim wyginą i wymrą, a tylko część trzecia w nim zostanie. [9] »Ale i tę część trzecią wprowadzę w ogień, i przetopię ją, jak się przetapia srebro, i oczyszczę ją, jak się oczyszcza złoto. Ona to wzywać będzie imienia Mojego, a Ja ją wysłucham; powiem jej: ludem Moim ty, a ona powie: Wiekuisty Bogiem moim. 
«  Księga Zachariasza 12 Księga Zachariasza 13 Księga Zachariasza 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).