Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Malachiasza » Rozdział 3
«  Księga Malachiasza 2 Księga Malachiasza 3 Księga Malachiasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto wysyłam posła Mojego, aby utorował drogę przedemną; niespodzianie przybędzie do przybytku swego pan, którego pragniecie, a poseł przymierza, którego pożądacie oto nadchodzi! rzecze Wiekuisty zastępów. [2] »Ale któż wytrzyma dzień jego nadejścia, a któż zdoła się ostać, gdy się ukaże? Bo będzie on jako ogień wypławiacza i jako ług piorących. [3] »I zasiądzie jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści on lewitów i wypławi ich jako srebro i złoto, aby miał znowu Wiekuisty składających Mu dary w sprawiedliwości. [4] »I przyjemną będzie Wiekuistemu ofiara Judy i Jerozolimy jako za dni przeszłych i za lat starodawnych. [5] »Gdy wystąpię przeciw wam do sądu i będę świadkiem żwawym przeciw czarodziejom i cudzołożnikom i krzywoprzysięzcom i tym, którzy zagrabiają płacę najemnikom, którzy wdowę i sierotę krzywdzą i prawo cudzoziemca przekręcają, a nie obawiają się Mnie, rzecze Wiekuisty. [6] »Gdyż jak Ja Wiekuisty się nie zmienię, tak i wy, synowie Jakóba nie zginiecie. [7] »Choć od dni ojców waszych odstępowaliście od ustaw Moich, a nie strzegliście ich, ale nawróćcie się tylko do Mnie, a powrócę i Ja do was, rzecze Wiekuisty zastępów. A pytacie się: Pod jakim względem mamy wrócić? [8] »Alboż powinien oszukiwać człowiek Boga jak wy oszukujecie Mnie? a pytacie się zapewne: Na czem oszukaliśmy Cię? Na dziesięcinach i ofiarach. [9] »Klątwą jesteście przeklęci, a jednak oszukujecie Mnie, ty narodzie cały! [10] »Znieście wszystką dziesięcinę do szpichlerza, aby był zapas w domu Moim, a chciejcie Mnie doświadczyć w tem, rzecze Wiekuisty zastępów, jeśli nie otworzę wam szluz niebieskich a nie wyleję na was błogosławieństwa bez miary. [11] »I wystraszę przed wami pożeracza, aby wam nie niszczył plonu ziemi, ani pochybił wam winograd na polu, rzecze Wiekuisty zastępów. [12] »I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie ludy, gdyż będziecie w ziemi pożądanej, rzecze Wiekuisty zastępów. [13] »Ciężkie były mowy wasze przeciw Mnie, rzecze Wiekuisty, a powiadacie: W czemżeśmy się zmawiali przeciw Tobie? [14] »Mówiliście: Daremna to służyć Bogu, i jakaż korzyść, żeśmy przestrzegali przepisów Jego, i żeśmy chodzili w smutku przed obliczem Wiekuistego zastępów? [15] »Raczej mieńmy szczęśliwymi zuchwałych, ponieważ utwierdzili się złoczyńcy, a nawet ci, którzy doświadczyli Boga ocaleni zostali. [16] »Ale zmawiali się też i obawiający się Wiekuistego jeden z drugim, i zauważył to Wiekuisty i usłyszał, i zapisanem to zostało w księdze wspomnień przed Nim dla obawiających się Wiekuistego i dla czczących imię Jego. [17] »I będą Mi, rzecze Wiekuisty zastępów, w dzień który sprowadzę, własnością drogą, i oszczędzę ich jako oszczędza człowiek syna swego, który go czci. [18] »Wtedy zobaczycie znowu różnicę między sprawiedliwym a niegodziwym, między sługą Bożym, a tym który Mu nie służy. 
«  Księga Malachiasza 2 Księga Malachiasza 3 Księga Malachiasza 4  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).