Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 12
«  4 Księga Mojżeszowa 11 4 Księga Mojżeszowa 12 4 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rozprawiała Mirjam wraz z Ahronem o Mojżeszu, z powodu żony Kuszytanki, którą pojął; gdyż żonę Kuszytankę był pojął. [2] »I rzekli: "Alboż tylko z Mojżeszem mówił Wiekuisty? Wszak mówił On i z nami!" I usłyszał to Wiekuisty. [3] »A Mojżesz, jako człowiek, był skromnym bardzo, bardziej niż który człowiek na ziemi. [4] »I rzekł Wiekuisty nagle do Mojżesza, i do Ahrona, i do Mirjam: "Wyjdźcie wy troje do przybytku zboru!" I wyszli we troje. [5] »I zstąpił Wiekuisty w słupie obłocznym, i stanął u wejścia przybytku, i zawołał: "Ahron i Mirjam!" - i wyszli oboje. [6] »I rzekł: "Posłuchajcie słów Moich! Jeżeli kto u was - prorokiem Wiekuistego, Ja w widzeniu mu się objawiam, za pośrednictwem snu przemawiam do niego; [7] »Nie tak sługa Mój Mojżesz: w całym domu Moim uwierzytelniony on. [8] »Z ust do ust przemawiam do niego; a jawnie i nie w zagadkach, a obraz Wiekuistego widzi: jakże nie obawialiście się rozprawiać o słudze Moim Mojżeszu?" [9] »I wspłonął gniew Wiekuistego na nich, i odszedł. [10] »A zaledwie ustąpił obłok z nad przybytku, a oto pokryła się Mirjam trądem, jakby śniegiem. I zwrócił się Ahron ku Mirjam, a oto, trędowata! [11] »I rzekł Ahron do Mojżesza: "Proszę, panie mój, nie chciej poczytywać nam za grzech, żeśmy się otumanili, - żeśmy zgrzeszyli! [12] »Niechajże nie będzie ona jak ów płód martwy, któremu przy wyjściu z łona matki już odgniła połowa ciała!" [13] »I zawołał Mojżesz do Wiekuistego, i rzekł: "O Boże, uzdrówże ją!" [14] »I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Gdyby ojciec plunął jej w twarz, czyżby się nie rumieniła siedm dni? Zamkniętą niechaj będzie przez siedm dni po za obozem, a następnie niechaj wróci!" [15] »I zamkniętą została Mirjam po za obozem przez siedm dni; lud zaś nie wyruszył, póki nie wróciła Mirjam. [16] »Poczém wyruszył lud z Chacerotu, i stanął obozem w puszczy Paran. 
«  4 Księga Mojżeszowa 11 4 Księga Mojżeszowa 12 4 Księga Mojżeszowa 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).