Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim, i rzekł: [2] »"Rozkaż synom Israela, aby dali Lewitom z dziedzicznej posiadłości swojej miasta na osiedlenie; i wygony przy miastach wokoło oddacie Lewitom; [3] »I będą im te miasta na osiedlenie, a wygony będą dla bydła ich, i dla dobytku ich, i dla wszystkich potrzeb ich życiowych; [4] »Wagony zaś przy miastach, które oddacie Lewitom, od muru miejskiego pójdą na tysiąc łokci wokoło; [5] »I wymierzycie za miastem po stronie wschodniej dwa tysiące łokci, i po stronie południowej - dwa tysiące łokci, i po stronie zachodniej - dwa tysiące łokci, i po stronie północnej - dwa tysiące łokci, a miasto pośrodku; takie będą wygony dla nich przy miastach. [6] »A miasta, które oddacie Lewitom: sześć będzie miast schronienia, do których pozwolicie uciekać zabójcom; a oprócz tych oddacie czterdzieści dwa miasta; [7] »Wszystkich miast, które oddacie Lewitom - czterdzieści ośm miast wraz z wygonami przy nich. [8] »Miasta zaś które oddacie z posiadłości synów Israela - od licznych weźmiecie więcej, a od mniej licznych mniej; każde stosownie do posiadłości swojej, które zajmie, odda z miast swoich Lewitom." [9] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [10] »"Oświadcz synom Israela, a powiedz im: Gdy przejdziecie za Jarden do ziemi Kanaan; [11] »Urządźcie sobie miasta, miastami schronienia będą u was, kędy uciekać by mógł zabójca, któryby zabił człowieka niebacznie; [12] »A będą wam te miasta schronieniem przed mścicielem, aby nie zginął zabójca, póki nie stanie przed zborem na sąd; [13] »Miasta zaś, które na to przeznaczycie - sześć miast schronienia będzie u was, -  [14] »Trzy miasta przeznaczycie z tej strony Jardenu, a trzy miasta przeznaczycie na ziemi Kanaan; miastami schronienia być powinny; [15] »Dla synów Israela, i dla cudzoziemca, i dla przysiedleńca między nimi będą te sześć miast schronieniem, aby mógł uciec tam każdy, któryby zabił człowieka niebacznie; [16] »Jeżeliby wszakże kogo narzędziem żelazném ugodził, tak że umarł, - mordercą jest: na śmierć wydany będzie morderca; [17] »Jeżeliby téż kogo kamieniem ręcznym, od którego umrzeć można, ugodził tak, że umarł, - mordercą jest: na śmierć wydany będzie morderca; [18] »Albo jeżeli kogo narzędziem drewnianém ręczném, od którego umrzeć można, ugodził tak, że umarł, - mordercą jest: na śmierć wydany będzie morderca; [19] »Mściciel krwi sam może zabić mordercę; gdziekolwiek go napotka, sam zabić go może; [20] »Gdyby téż kogo z nienawiści strącił, albo cisnął nań czémkolwiek z namysłu tak, że umarł; [21] »Albo gdyby kogo w waśni uderzył ręką swoją tak, że umarł, - na śmierć wydany będzie uderzający: mordercą jest; mściciel krwi zabić może mordercę, gdziekolwiek go napotka. [22] »Jeżeliby wszakże przypadkowo, nie dla waśni kogo popchnął, albo cisnął nań jakiémkolwiek narzędziem nierozmyślnie; [23] »Albo jakimkolwiek kamieniem, od którego umrzeć można, jeżeli nie widząc, upuścił go nań tak, że umarł, a nie był wrogiem jego, ani życzącym jego zła, -  [24] »Wtedy rozsądzi zbór między zabójcą, a mścicielem krwi, wedle praw tych; [25] »I ocali zbór zabójcę z ręki mściciela krwi, i zwróci go zbór do miasta schronienia jego, do którego był uciekł, i pozostanie tam aż do śmierci kapłana najwyższego, który namaszczony był olejem świętym; [26] »Gdyby jednak wyszedł zabójca po za obręb miasta schronienia swego, do którego uciekł, [27] »A znalazł go mściciel krwi po za obrębem miasta schronienia jego, i zabiłby mściciel krwi zabójcę owego: nie będzie winien krwi; [28] »Albowiem w mieście schronienia swego mu pozostać aż do śmierci kapłana najwyższego; a po śmierci kapłana najwyższego wrócić może zabójca do ziemi osiadłości swojej. [29] »A niechaj będzie to wam zasadniczém prawem w pokoleniach waszych, we wszystkich siedzibach waszych! [30] »Każdego, ktoby zabił człowieka, wedle świadectwa świadków, zabijać należy jako mordercę; wszakże świadek jeden nie będzie mógł świadczyć przeciw osobie, aby ją na śmierć skazano; [31] »Nie przyjmiecie téż okupu za duszę mordercy, przestępcy krwiożerczego, bo na śmierć wydany być winien; [32] »Nie przyjmiecie téż okupu na to, aby mógł uciec do miasta schronienia swego, aby mógł wrócić i zamieszkać tam na ziemi do śmierci kapłana; [33] »A nie kalajcie ziemi, na której się znajdujecie; gdyż krew ta kala ziemię, a nie może ziemia być rozgrzeszoną od krwi na niej przelanej, jak tylko krwią tego, który ją przelał; [34] »Nie należy przeto kazić ziemi, na której mieszkacie, wpośród której téż Ja przebywam: gdyż Ja, Wiekuisty, przebywam wpośród synów Israela!" 
«  4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35 4 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).