Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [2] »"Powiedz Ahronowi, a objaśnij mu: Gdy będziesz zapalał lampy, to ku przedniej stronie świecznika świecić powinno siedm lamp". [3] »I uczynił tak Ahron; ku stronie przedniej świecznika zapalił lampy jego, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi. [4] »A oto robota świecznika: kuty on był ze złota, od słupca do kwiatów jego kuty był; podług wzoru, który pokazał Wiekuisty Mojżeszowi, zrobił on świecznik. [5] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [6] »"Oddzielisz Lewitów z pośród synów Israela, a oczyścisz ich. [7] »A tak postąpisz z nimi, by oczyścić ich: pokrop ich wodą oczyszczającą, i niech ogolą brzytwą całe ciało swoje, i niech wypiorą szaty swe, a trzymają się w czystości. [8] »I niechaj wezmą cielca młodego z ofiarą jego śniedną - mąki przedniej, zaczynionej oliwą; drugiego zaś cielca młodego weźmiesz sam - na ofiarę zagrzeszną. [9] »I przywiedziesz Lewitów przed przybytek zboru, a zgromadzisz cały zbór synów Israela; [10] »I przywiedziesz Lewitów przed oblicze Wiekuistego, i położą synowie Israela ręce swe na Lewitów; [11] »I spełni Ahron nad Lewitami przedstawienie przed Wiekuistym, od synów Israela, - aby zaczęli sprawować służbę Wiekuistego; [12] »Lewici zaś położą ręce swe na głowy cielców; poczém spełnisz jednym ofiarę zagrzeszną, a drugim całopalenie Wiekuistemu, dla oczyszczenia Lewitów; [13] »I postawisz Lewitów przed Ahronem i przed synami jego, a spełnisz nad nimi przedstawienie Wiekuistemu. [14] »I tak oddzielisz Lewitów z pośród synów Israela, a będą Moimi Lewici; [15] »A potem wejdą Lewici, aby służyli w przybytku zboru, gdy ich oczyścisz i spełnisz nad nimi przedstawienie; [16] »Albowiem oddani mi oni zupełnie z pośród synów Israela; miasto każdego rozwierającego łono, każdego pierworodnego z synów Israela, wziąłem ich sobie. [17] »Gdyż Mojém wszystko pierworodne z synów Israela, tak z ludzi jak z bydła; dnia, któregom poraził wszystkich pierworodnych w ziemi Micraim, poświęciłem ich Sobie. [18] »Przyjąłem zaś Lewitów miasto wszystkich pierworodnych u synów Israela; [19] »I oddałem Lewitów jako przydanych Ahronowi i synom jego, z pośród synów Israela, aby pełnili służbę za synów Israela w przybytku zboru, i ochraniali synów Israela, - tak, aby nie spotkała synów Israela klęska, gdy przystępować będą synowie Israela do świątyni." [20] »I postąpili tak Mojżesz i Ahron i cały zbór synów Israela z Lewitami; wedle wszystkiego, co przykazał Wiekuisty Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi synowie Israela. [21] »I oczyścili się Lewici, i wyprali szaty swe, i spełnił nad nimi Ahron przedstawienie przed Wiekuistym, i rozgrzeszył ich Ahron, aby uczynić ich czystymi. [22] »Poczem przystąpili Lewici do pełnienia służby swojej w przybytku zboru, przed Ahronem i przed synami jego; jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi o Lewitach, tak postąpili z nimi. [23] »I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł: [24] »"Oto co do Lewitów: od dwudziestu pięciu lat i wyżej, przystąpi każdy, by trzymać kolej na służbie przy przybytku zboru. [25] »A od pięćdziesiątego roku wróci z kolejnej służby, i służyć więcej nie będzie. [26] »Może wtedy usługiwać braciom swoim przy przybytku zboru, w utrzymywaniu straży, lecz roboty wykonywać nie będzie; tak postąpisz z Lewitami co do urzędowania ich." 
«  4 Księga Mojżeszowa 7 4 Księga Mojżeszowa 8 4 Księga Mojżeszowa 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).