Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(23:2) Nie wnijdzie trzebieniec, ani rzezaniec do zgromadzenia Wiekuistego. [2] »(23:3) Nie wnijdzie bękart do zgromadzenia Wiekuistego; nawet dziesiąte pokolenie jego nie wnijdzie do zgromadzenia Wiekuistego. [3] »(23:4) Nie wnijdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Wiekuistego; nawet dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Wiekuistego na wieki; [4] »(23:5) Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą na drodze, gdyście szli z Micraim, i za to, że najęto przeciw tobie Bileama, syna Beora z Pethor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał; [5] »(23:6) Lecz nie chciał Wiekuisty, Bóg twój, wysłuchać Bileama, a obrócił ci Wiekuisty, Bóg twój, przekleństwo w błogosławieństwo, przeto że umiłował cię Wiekuisty Bóg twój: [6] »(23:7) Nie szukaj pokoju, ani dobra ich po wszystkie dni twoje, na wieki! [7] »(23:8) Nie pogardzaj Edomitą, bo on brat twój; nie pogardzaj Micrejczykiem, boś przychodniem był na ziemi jego. [8] »(23:9) Dzieci, które im się zrodzą w trzeciém pokoleniu, mogą wnijść do zgromadzenia Wiekuistego. [9] »(23:10) Gdy wyruszysz do obozu przeciw wrogom twoim, wystrzegaj się wszelkiej rzeczy szkodliwej. [10] »(23:11) Jeżeli znajdzie się wpośród ciebie kto nieczysty z powodu przygody nocnej: niechaj wyjdzie po za obóz, a nie przychodzi do obozu; [11] »(23:12) A ku wieczorowi wykąpie się w wodzie, po zachodzie zaś słońca może wrócić do obozu. [12] »(23:13) Ustronie téż będziesz miał po za obozem, gdziebyś mógł wychodzić na ustęp. [13] »(23:14) I rydlik będziesz miał na rzemieniu, a gdy usiądziesz w ustępie, rozkopiesz nim, i znowu zakryjesz nieczystość twoję. [14] »(23:15) Gdyż Wiekuisty, Bóg twój, chodzi wpośród obozu twojego, aby cię wybawiał, i poddawał wrogi twoje tobie; niech przeto będzie obóz twój święty, aby nie zobaczył u ciebie nic sromotnego, a nie odwrócił się od ciebie. [15] »(23:16) Nie wydasz panu niewolnika jego, jeżeli się schronił do ciebie od pana swego; [16] »(23:17) Z tobą niechaj zamieszka, wpośród ciebie, na tém miejscu, które sobie wybierze, w któremkolwiek z miast twoich, gdzie mu dogadza, - nie uciemiężaj go! [17] »(23:18) Nie będzie nierządnicy z córek Israela, ani będzie nierządnik z synów Israela. [18] »(23:19) Nie wnoś myta nierządnicy, ani ceny psa w dom Wiekuistego, Boga twego, wskutek jakiegobądź ślubu; bo wstrętem dla Wiekuistego, Boga twego, jedno i drugie. [19] »(23:20) Nie dasz lichwy bratu twojemu, lichwy od pieniędzy, lichwy od żywności, lichwy od jakiejkolwiek rzeczy, którą się na lichwę oddaje. [20] »(23:21) Cudzoziemcowi możesz lichwę dawać, ale bratu twemu nie dawaj lichwy; aby błogosławił ci Wiekuisty, Bóg twój, we wszelkiem przedsięwzięciu rąk twoich, na ziemi do której wchodzisz, abyś ją posiadł. [21] »(23:22) Gdybyś ślubował ślub Wiekuistemu, Bogu twojemu, nie omieszkaj go spełnić; gdyż poszukiwać go będzie Wiekuisty, Bóg twój, od ciebie, a byłby grzech na tobie; [22] »(23:23) Jeżeli zaś zaniechasz ślubować, nie będzie na tobie grzechu; [23] »(23:24) Wyrzeczenia ust twoich przestrzegaj, i spełniaj jakoś ślubował Wiekuistemu, Bogu twojemu, dobrowolnie, coś wypowiedział usty twojemi. [24] »(23:25) Gdy wnijdziesz do winnicy bliźniego twego, możesz jeść jagody według upodobania twego, do syta; ale do naczynia twego nie kładź. [25] »(23:26) Gdy wejdziesz w zboże bliźniego twego, możesz narwać kłosów ręką twoją; ale sierpa nie zapuszczaj w zboże bliźniego twego! 
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).