Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I nakazał Mojżesz wobec starszych Israela ludowi, i rzekł: przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam przykazuję dzisiaj! [2] »I będzie gdy przeprawicie się za Jarden, do ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, ci oddaje: wystawisz sobie wtedy kamienie wielkie, i owapnisz je wapnem; [3] »I napiszesz na nich wszystkie słowa zakonu tego, gdy się przeprawisz, abyś wszedł do ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie, - do ziemi, opływającej mlekiem i miodem, jako ci przyrzekł Wiekuisty, Bóg ojców twoich. [4] »Gdy tedy przeprawicie się za Jarden, wystawicie te kamienie, o których przykazuję wam dzisiaj, na górze Ebal, i owapnicie je wapnem. [5] »I wzniesiesz tam ofiarnicę Wiekuistemu, Bogu twojemu, ofiarnicę z kamieni; nie podnoś na nie żelaza. [6] »Z kamieni całych wzniesiesz ofiarnicę Wiekuistego, Boga twojego, i złożysz na niej całopalenia Wiekuistemu, Bogu twojemu. [7] »Zarzniesz téż ofiary opłatne, i będziesz tam jadł, i weselił się przed Wiekuistym, Bogiem twoim. [8] »I napiszesz na kamieniach owych wszystkie słowa zakonu tego bardzo jasno. [9] »I przemówił Mojżesz, i kapłani Lewici do całego Israela, i rzekli: "Uważaj i słuchaj, Israelu! dnia dzisiejszego stałeś się ludem Wiekuistemu, Bogu twojemu; [10] »I tak słuchaj głosu Wiekuistego, Boga twojego, a spełniaj przykazania i ustawy Jego, które przykazuję ci dzisiaj!" [11] »I przykazał Mojżesz ludowi dnia tego, i rzekł: [12] »Ci staną dla błogosławienia ludowi, na górze Geryzym gdy przeprawicie się za Jarden: Szymeon i Lewi, i Jehuda i Isachar, i Josef i Binjamin; [13] »Ci zaś staną dla przeklinania na górze Ebal: Reuben, Gad i Aszer, i Zebulun, Dan i Naftali. [14] »I ozwą się Lewici i powiedzą do każdego z Israelitów, głosem donośnym: [15] »"Przeklęty każdy, kto zrobi rzeźbę, albo odlew, wstrętne Wiekuistemu, dzieło rąk mistrza, a ustawi w skrytości!" I odezwie się wszystek lud, i powié: Amen. [16] »"Przeklęty, kto znieważa ojca swojego, albo matkę swoję!" I powié wszystek lud: Amen. [17] »"Przeklęty, kto przesuwa granicę bliźniego swego!" I powié wszystek lud: Amen. [18] »"Przeklęty, kto zwodzi ślepego z drogi!" I powié wszystek lud: Amen. [19] »"Przeklęty, kto nagina prawo cudzoziemca, sieroty, i wdowy!" I powié wszystek lud: Amen. [20] »"Przeklęty, kto obcuje z żoną ojca swojego, - gdyż odkrył połę ojca swojego!" I powié wszystek lud: Amen. [21] »"Przeklęty, kto obcuje z jakiemkolwiek bydlęciem!" I powié wszystek lud: Amen. [22] »"Przeklęty, kto obcuje z siostrą swoją, z córką ojca swego, albo z córką matki swej!" I powié wszystek lud: Amen. [23] »"Przeklęty, kto obcuje z świekrą swoją!" I powié wszystek lud: Amen. [24] »"Przeklęty, kto zabija bliźniego swego potajemnie!" I powié wszystek lud: Amen. [25] »"Przeklęty, kto bierze wziątki, aby zabił człowieka, krew niewinną!" I powié wszystek lud: Amen. [26] »"Przeklęty, kto nie dotrzyma słów zakonu tego, aby je spełniał!" I powié wszystek lud: Amen. 
«  5 Księga Mojżeszowa 26 5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).