Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jozuego » Rozdział 4
«  Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4 Księga Jozuego 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy tedy wszystek lud ostatecznie przez Jordan się przeprawił, oświadczył Wiekuisty Jozuemu, i rzekł: [2] »Wybierzcie sobie z pośród ludu dwunastu mężów, po jednym mężu z każdego pokolenia. [3] »I rozkażcie im jak następuje: Zabierzcie sobie ztamtąd, z łożyska Jordanu, z miejsca, na którem nogi kapłanów silnie stanęły, dwanaście kamieni, a przeniósłszy je ze sobą, złóżcie je w miejscu nocnego postoju, na którem dzisiaj zanocujecie. [4] »Zawezwał tedy Jozue dwunastu mężów, których był ustanowił z pośród synów Israela, po jednym mężu z każdego pokolenia. [5] »I rzekł Jozue do nich: Przejdźcie przed arkę Wiekuistego, Boga waszego, do łożyska Jordanu, a zabierzcie każdy po kamieniu na ramieniu swojem, odpowiednio do liczby pokoleń synów Israela. [6] »Aby było to znakiem wpośród was. A skoro się synowie wasi w przyszłości zapytają i powiedzą: Cóż znaczą kamienie te dla was? [7] »Powiecie im wtedy, że rozstąpiły się wody Jordanu przed arką przymierza Wiekuistego, gdy szła przez Jordan; rozstąpiły się wtedy wody Jordanu, a mają te kamienie być pamiątką dla synów Israela na wieki. [8] »I uczynili synowie Israela tak, jako rozkazał im Jozue, a zabrawszy dwanaście kamieni z łożyska Jordanu, jako rzekł był Wiekuisty do Jozuego, podług liczby pokoleń synów Israela, sprowadzili je ze sobą na miejsce nocnego postoju i pokładli je tam. [9] »Inne zaś dwanaście kamieni położył Jozue w łożysku Jordanu, na miejscu, na którem stały nogi kapłanów, niosących arkę przymierza. A zostały tam aż po dzień dzisiejszy. [10] »Kapłani zaś, niosący arkę, stali wpośród Jordanu póki nie było dokonanem wszystko co rozkazał Wiekuisty Jozuemu oświadczyć ludowi, stosownie do wszystkiego co poruczył był Mojżesz Jozuemu; poczem przeszedł lud pośpiesznie. [11] »Gdy tedy cały lud ostatecznie się przeprawił, przeszła i arka przymierza z kapłanami, i stanęła na czele ludu. [12] »Reubenidzi też i Gadydzi i połowa pokolenia Manaszy przeszli zbrojni przed obliczem synów Israela, jako był rozkazał im Mojżesz. [13] »W sile około czterdziestu tysięcy zbrojnych wojowników pociągnęli przed obliczem Wiekuistego na wojnę ku równinom jerychońskim. [14] »Onego dnia wywyższył Wiekuisty Jozuego w oczach całego Israela i obawiali się go, jak się byli obawiali Mojżesza po wszystkie dni jego żywota. [15] »I oświadczył Wiekuisty Jozuemu i rzekł: [16] »Rozkaż kapłanom, niosącym arkę świadectwa, aby wystąpili z Jordanu. [17] »I rozkazał Jozue kapłanom, i rzekł: wystąpcie z Jordanu! [18] »Ale zaledwie wyszli kapłani, niosący arkę przymierza Wiekuistego z łożyska Jordanu, a postawili kapłani stopy nóg swoich na suszę, wróciły wody Jordanu na miejsce swoje, występując jak przedtem wszędzie po wszystkie brzegi swoje. [19] »Lud zaś wyruszył z nad Jordanu dziesiątego dnia miesiąca pierwszego i rozłożył się obozem w Gilgal, na wschodnim krańcu dziedziny Jerycha. [20] »Owe zaś dwanaście kamieni, które zabrali byli z Jordanu postawił Jozue w Gilgal. [21] »I oświadczył synom Israela, i rzekł: Gdy synowie wasi, w przyszłości, ojców swych zapytają, mówiąc: Cóż znaczą te kamienie? [22] »Wtedy oznajmicie synom waszym, w tych słowach: po suszy przeszedł Israel przez Jordan ten, [23] »Gdyż osuszył Wiekuisty, Bóg wasz, wody Jordanu przed obliczem waszem, pókiście nie przeszli, jako uczynił był Wiekuisty, Bóg wasz, z morzem sitowem, które osuszył przed obliczem waszem, pókiśmy nie przeszli. [24] »Aby poznały wszystkie ludy ziemi moc Wiekuistego, że potężna jest, abyście się obawiali Wiekuistego, Boga waszego, po wszystkie dni. 
«  Księga Jozuego 3 Księga Jozuego 4 Księga Jozuego 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).