Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » 1 Księga Samuela » Rozdział 29
«  1 Księga Samuela 28 1 Księga Samuela 29 1 Księga Samuela 30  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zgromadzili tedy Filistyni wszystkie hufce swe do Afeku, Izraelici zaś rozłożyli się obozem u źródła, które w Izreelu. [2] »Gdy zatem książęta filistyńscy ściągnęli setkami i tysiącami, a w końcu i Dawid wraz z ludźmi swoimi przy Achiszu przeciągnął, [3] »Zawołali książęta filistyńscy: Na cóż tu ci Hebrajczycy? I odpowiedział Achisz książętom filistyńskim: Wszak to Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który bawi już u mnie rok albo dwa lata, a nie znalazłem w nim nic podejrzanego od dnia, którego przeszedł do mnie aż po dzień dzisiejszy. [4] »Książęta jednak filistyńscy zagniewali się na niego, i rzekli doń książęta filistyńscy: Odpraw tego człowieka, a niechaj wróci do miejsca swego, które mu wyznaczyłeś, a nie wyruszy z nami na wojnę, aby nie był nam zawadą w boju. Czem by zaś mógł ten łaskę swego pana sobie zaskarbić, jeżeli nie głowami tych naszych ludzi? [5] »Alboż to nie ten sam Dawid, o którym wtórowano przy pląsach: Pobił Saul tysiące swoje, ale Dawid swoje dziesiątki tysięcy? [6] »Wezwał tedy Achisz Dawida i rzekł do niego: Żyw Wiekuisty! jesteś uczciwym, a pragnąłbym, abyś występował i wracał ze mną w obozie, nie znalazłem bowiem nic złego w tobie od dnia przyjścia twego do mnie, aż po dzień dzisiejszy - ale oczom książąt nie podobasz się. [7] »Wróć tedy i odejdź w pokoju, abyś nie uczynił nic, coby się nie podobało książętom filistyńskim. [8] »I rzekł Dawid do Achisza: Ale cóżem uczynił? Co znalazłeś u sługi twojego od dnia, któregom wstąpił do ciebie, aż po dzień dzisiejszy, abym nie wyruszył do walki przeciw wrogom pana mojego, króla? [9] »I odpowiedział Achisz i rzekł do Dawida: Wiem to, bo podobasz mi się jakoby anioł Boży, książęta jednak filistyńscy powiadają: Niechaj nie wystąpi wraz z nami. [10] »Wstań tedy jutro wczesnym rankiem, wraz z sługami pana twego, którzy przybyli z tobą - wstańcie zrana, a gdy się wam rozwidni odejdźcie. [11] »I tak wstał Dawid, wraz z ludźmi swoimi, wczesnym rankiem, aby odejść i wrócić do krainy filistyńskiej, podczas gdy Filistyni wyruszyli do Izreel. 
«  1 Księga Samuela 28 1 Księga Samuela 29 1 Księga Samuela 30  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).