Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Samuela » Rozdział 22
«  2 Księga Samuela 21 2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid zaś mówił Panu słowa téj pieśni, w on dzień, gdy go wybawił Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saulowéj, [2] »I rzekł: Pan skała moja i siła moja i zbawiciel mój. [3] »Bóg mocny mój, będę w nim ufał: tarcz moja i róg zbawienia mego: wywyższacz mój i ucieczka moja, zbawiciel mój, od nieprawości wybawisz mię. [4] »Chwalebnego będę wzywał Pana, a od nieprzyjaciół moich wybawion będę. [5] »Bo ogarnęły mię skruszenia śmierci, potoki Belial przestraszyły mię. [6] »Powrozy piekielne obtoczyły mię, uprzedziły mię sidła śmierci. [7] »W utrapieniu mojem będę wzywał Pana i zawołam do Boga mego: a wysłucha z kościoła swego głos mój, a wołanie moje przyjdzie do uszu jego. [8] »Wzruszyła się i zadrżała ziemia, fundamenty gór zatrzęsły się i rozbiły, iż się rozgniewał na nie. [9] »Wystąpił dym z nozdrzy jego, a ogień z ust jego pożre: węgle się rozpaliło od niego. [10] »Nakłonił niebios i zstąpił, a mgła pod nogami jego. [11] »I wsiadł na Cherubimy i latał i puścił się na skrzydłach wiatrowych. [12] »Położył ciemność około siebie tajnikiem: cedząc wody z obłoków niebieskich. [13] »Od blasku przed oczyma jego rozpaliło się węgle ogniste. [14] »Zagrzmi Pan z nieba, a Najwyższy swój głos wypuści. [15] »Wypuścił strzały i rozproszył je: błyskawice, i poraził je. [16] »I okazały się wylania morskie, i odkryły się fundamenty świata, od fukania Pańskiego, od tchnienia ducha zapalczywości jego. [17] »Spuścił z wysokości, a uchwycił mię, i wyrwał mię z wód wielkich. [18] »Wybawił mię od nieprzyjaciela mego bardzo potężnego i od tych, którzy mię w nienawiści mieli; bo byli mocniejsi nad mię. [19] »Uprzedził mię w dzień utrapienia mego, i stał się Pan twierdzą moją. [20] »I wywiódł mię na przestrzeństwo: wybawił mię, żem się mu upodobał. [21] »Odda mi Pan według sprawiedliwości mojéj: i według czystości rąk moich odda mi. [22] »Bom strzegł dróg Pańskich: i nie czyniłem niezbożnie od Boga mego. [23] »Wszystkie bowiem sądy jego przed oblicznością moją : a przykazania jego nie odrzuciłem od siebie, [24] »I będę doskonałym z nim, i będę się strzegł nieprawości mojéj. [25] »I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich przed oblicznością oczu swych. [26] »Z świętym święty będziesz, a z mocnym doskonały. [27] »Z wybranym wybrany będziesz: a z przewrotnym przewrotny się staniesz. [28] »I lud ubogi zbawdsz: a oczyma twemi wysokie poniżysz. [29] »Boś ty świeca moja. Panie: i ty, Panie, oświecisz ciemności moje. [30] »Bo przez cię pobieżę przepasany: w Bogu moim przeskoczę mur. [31] »Bóg, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem doświadczone: tarczą jest wszystkich w nim ufających. [32] »Któż jest Bogiem oprócz Pana? a kto mocnym oprócz Boga naszego? [33] »Bóg, który mię opasał mocą, i wyrównał doskonałą drogę moję. [34] »Zrównywając nogi moje z jeleńmi, a na wyżjaiach moich stanowiąc mię. [35] »Ucząc ręce moje do boju i składając jako łuk miedziany ramiona moje. [36] »Dałeś mi tarcz zbawienia twego, a cichość twoja rozmnożyła mię. [37] »Rozszerzysz kroki moje podemną, i nie osłabieją kostki moje. [38] »Będę gonił nieprzyjacioły moje i skruszę: a nie wrócę się, aż je wytracę. [39] »Wyniszczę je i połamię, że nie powstaną: upadną pod nogami mojemi. [40] »Przepasałeś mię mocą ku bitwie, nachyliłeś sprzeciwiające mi się pod mię. [41] »Nieprzyjacioły moje obróciłeś mi tyłem, nienawidzących mię, i wygubię je. [42] »Będą wołali, a nie będzie, ktoby wybawił: do Pana, a nie wysłucha ich. [43] »Wygładzę je jako proch ziemie: jako błoto na ulicach zetrę je i pokruszę. [44] »Wybawisz mię od sprzeciwności ludu mego: strzedz mię będziesz na głowę narodów: lud, którego nie znam, służyć mi będzie. [45] »Synowie obcy sprzeciwią mi się, słuchaniem ucha będą mi posłuszni. [46] »Synowie obcy spłynęli, i skurczą się w uciskach swoich. [47] »Żywie Pan, i błogosławiony Bóg mój: i będzie podwyższon Bóg mocny zbawienia mego. [48] »Boże, który mi dajesz pomsty i obalasz narody pod mię: [49] »Który mię wwodzisz od nieprzyjaciół moich i od sprzeciwiających mi się podwyższasz mię: od męża niesprawiedliwego wybawisz mię. [50] »Przetóż będę, Panie, wyznawał między narody, i imieniowi twemu będę śpiewał. [51] »Wielmożący wybawienia króla swego, i czyniący miłosierdzie pomazańcowi swemu, Dawidowi, i nasieniu jego na wieki. 
«  2 Księga Samuela 21 2 Księga Samuela 22 2 Księga Samuela 23  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.