Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 10
«  Księga Hioba 9 Księga Hioba 10 Księga Hioba 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tęskni sobie dusza moja w żywocie moim: puszczę przeciw sobie mowę moję, będę mówił w gorzkości dusze mojéj. [2] »Rzeknę Bogu: Nie potępiaj mię: pokaż mi, przecz mię tak sądzisz? [3] »Aza się dobrze tobie widzi, żebyś mię potwarzył i ucisnął mię, robotę rąk twoich, a radę niezbożników wspomagał? [4] »Aza ty masz oczy cielesne? albo, jako widzi człowiek, i ty widzieć będziesz? [5] »Izali jako dni człowiecze dni twoje? a lata twoje są jako czasy ludzkie? [6] »Żebyś się miał pytać o nieprawości mojéj, i dowiadować się o grzechu moim? [7] »I żebyś wiedział, żem nic niepobożnego nie czynił, gdyż niemasz żadnego, któryby mógł wyrwać z ręki twojéj? [8] »Ręce twoje uczyniły mię i utworzyły mię wszystkiego wokoło: a tak mię nagle strącasz? [9] »Wspomnij, proszę, że jako błoto uczyniłeś mię i w proch mię obrócisz. [10] »Aza nie jako mleko doiłeś mię, a jako ser utworzyłeś mię? [11] »Skórą i mięsem oblókłeś mię, kościami i żyłami pospinałeś mię. [12] »Żywot i miłosierdzie dałeś mi, a nawiedzenie twoje strzegło ducha mego. [13] »Acz to kryjesz w sercu twojem, wszakże wiem, iż wszystko pamiętasz. [14] »Jeźlim zgrzeszył, a na godzinę przepuściłeś mi: przeczże mi nie dopuścisz czystym być od nieprawości mojéj? [15] »A jeźliż będę niezbożnym, biada mnie jest! a jeźlim sprawiedliwym, nie podniosę głowy, nasycon utrapienia i nędze. [16] »I dla pychy jako lwicę ułapisz mnię, a wróciwszy się dziwnie mię męczysz. [17] »Wznawiasz przeciwko mnie świadki twoje, i rozmnażasz gniew twój przeciw mnie, a męki walczą na mnie. [18] »Czemuś mię wywiódł z żywota? Który bodajbym był zniszczał, żeby mię oko nie widziało! [19] »Byłbym, jakobych nie był, z żywota przeniesiony do grobu. [20] »Izali trocha dni moich nie skończy się wkrótce? puść mię tedy, że trochę opłaczę boleść moję, [21] »Pierwéj niż pójdę, i nie wrócę się, do ziemie ciemnéj i okrytéj mgłą śmierci: [22] »Ziemie nędze i ciemności, kędy cień śmierci: i niemasz rządu, ale wieczny strach przebywa. 
«  Księga Hioba 9 Księga Hioba 10 Księga Hioba 11  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.