Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 24
«  Księga Hioba 23 Księga Hioba 24 Księga Hioba 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Od Wszechmocnego nie są zakryte czasy: a którzy go znają, nie wiedzą dni jego. [2] »Jedni granice przenieśli, rozebrali trzody i paśli je. [3] »Osła sierót zagnali i wzięli w zastawie wołu wdowy. [4] »Wywrócili drogę ubogich i ucisnęli spółem ciche ziemie. [5] »Drudzy jako dzicy osłowie na puszczy wychodzą na dzieło swoje: czując na łup, gotują chleb dzieciom. [6] »Rolą nie swoję pożynają: a winnicę tego, którego gwałtem ucisnęli, obierają. [7] »Ludzie nagie wypuszczają, wziąwszy szaty, którzy nie mają odzieży na zimnie: [8] »Których dżdże górne polewają: a nie mając okrycia obłapiają kamienie. [9] »Gwałt uczynili odzierając sieroty, a ubogie pospólstwo złupili. [10] »Nagim i bez odzienia chodzącym i łaknącym wzięli kłosy. [11] »Między kopami ich południowali, którzy wytłoczywszy prasy pragną. [12] »Męże z miast do płaczu przywiedli, i dusza zranionych krzyczała, a Bóg nie puści bez karania. [13] »Oni byli przeciwni światłości, nie wiedzieli dróg jéj, ani się wrócili ścieżkami jéj. [14] »Co najraniéj wstawa mężobójca, zabija nędznego i ubogiego: a w nocy będzie jako złodziéj. [15] »Oko cudzołożnika strzeże ciemności, mówiąc: Nie ujrzy mię oko: i zakryje oblicze swoje. [16] »Podkopywa w ciemności domy, jako się byli za dnia zmówili, i nie znali światła. [17] »Jeźli się prędko pokaże zorza, mają ją za cień śmierci: i tak w ciemności jako w jasności chodzą. [18] »Lekczejszy jest niż wierzch wody: niech będzie przeklęta część jego na ziemi, i niech nie chodzi po drodze winnic. [19] »Niech przejdzie do wielkiego gorąca z wód śnieżnych, a grzech jego aż do piekła. [20] »Niech go zapamięta miłosierdzie: słodkość jego robacy: niech nie będzie w spominaniu: ale niech skruszon będzie jako drzewo nieużyteczne. [21] »Albowiem spasł niepłodną, która nie rodzi, a wdowie dobrze nie czynił. [22] »Ściągnął mocne w mocy swojéj: a gdy wstanie, nie będzie wierzył żywotowi swemu. [23] »Dał mu Bóg miejsce do pokuty, a on go źle używa na pychę: a oczy jego są na drogach jego. [24] »Podniesieni są na chwilę, a nie ostoją się: i poniżeni będą jako wszystkie rzeczy, i będą zniesieni, a jako wierzchy kłosów starci będą. [25] »Co jeźliż tak nie jest, któż może na mię dowieść, żebym skłamał, i położyć przed Bogiem słowa moje? 
«  Księga Hioba 23 Księga Hioba 24 Księga Hioba 25  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.