Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 3
«  Księga Hioba 2 Księga Hioba 3 Księga Hioba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Job otworzył usta swe i złorzeczył dniowi swemu, [2] »I mówił: [3] »Niech zginie dzień, któregom się urodził, i noc, w którą rzeczono: Począł się człowiek. [4] »Dzień on niech się obróci w ciemności, niech się o nim nie pyta Bóg z wysoka, i niech nie będzie oświecon światłością. [5] »Niech go zaćmią ciemności i cień śmierci, niech go osiędzie mrok, a niech będzie ogarnion gorzkością. [6] »Noc onę ciemny wicher niech osiędzie, niech nie idzie w liczbę dni rocznych i niech nie będzie policzona w miesiącach. [7] »Noc ona niech będzie opuściała, ani chwały godna! [8] »Niech jéj złorzeczą, którzy złorzeczą dniowi, którzy są gotowi wzruszyć Lewiathan. [9] »Niech się zaćmią gwiazdy mrokiem jéj! niechaj czeka światła a nie ogląda, ani wejścia wstawającéj zorze! [10] »Iż nie zawarła drzwi żywota, który mię nosił, ani odjęła złego od oczu moich. [11] »Czemum w żywocie nie umarł, wyszedłszy z żywota wnet nie zginął? [12] »Przecz przyjęty na kolana? Czemu karmiony piersiami? [13] »Teraz bowiem śpiąc milczałbym i odpoczywałbym snem moim: [14] »Z królmi i radami ziemie, którzy sobie budują pustynie: [15] »Albo z książęty, którzy mają złoto i napełniają domy swe śrebrem. [16] »Albo jako martwy płód skryty nie byłbych? albo którzy po części nie oglądali światłości? [17] »Tam niezbożnicy przestali od trwogi, i tam odpoczynęli spracowani siłą. [18] »I niegdy spółem związani bez przykrości nie usłyszeli głosu wycięgacza. [19] »Mały i wielki tam są, i niewolnik wolen od pana swego. [20] »Precz nędznemu dana jest światłość, a żywot tym, którzy są w gorzkości dusze? [21] »Którzy czekają śmierci, a nie przychodzi, jako wykopywający skarb: [22] »I bardzo się weselą, gdy najdą grób: [23] »Mężowi, którego droga skryta jest, i ogarnął go Bóg ciemnościami. [24] »Pierwéj niźli jem, wzdycham, a jako wzbierające wody, tak ryczenie moje. [25] »Bo strach, któregom się lękał, przyszedł na mię, a czegom się obawiał, przydało się. [26] »Azam mimo się nie puszczał? zażem nie milczał? zażem nie był spokojny? a przyszło na mię zagniewanie. 
«  Księga Hioba 2 Księga Hioba 3 Księga Hioba 4  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.