Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 4
«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A odpowiadając Eliphas Themanitczyk rzekł: [2] »Jeźli poczniemy mówić do ciebie, podobnoć nie miło będzie: ale umyśloną mowę kto zatrzymać może? [3] »Otoś ich wiele uczył i potwierdzałeś ręce spracowane. [4] »Chwiejące się umacniały twe mowy, a kolana drżące posilałeś. [5] »A teraz przyszła na cię plaga, i ustałeś: dotknęła cię, i strwożyłeś się. [6] »Gdzież jest bojaźń twoja, mocność twoja, cierpliwość twoja i doskonałość dróg twoich? [7] »Wspomnij proszę cię, kto kiedy niewinny zginął? albo kiedy prości zgładzeni są? [8] »I owszem widziałem te, którzy czynią nieprawość i sieją boleści i żną je, [9] »Że za dmuchnieniem Bożem zginęli i duchem gniewu jego zniszczeli. [10] »Ryk lwi i głos lwice i zęby lwich szczeniąt skruszone są. [11] »Tygrys zginął, iż nie miał łupu, i szczenięta lwie rozproszyły się. [12] »Ale do mnie rzeczone jest słowo skryte, a jakoby ukradkiem przyjęło ucho moje żyły szeptania jego. [13] »W okropności widzenia nocnego, gdy sen na ludzie zwykł przypadać, [14] »Zjął mię strach i drżenie, i wszystkie kości moje przestraszone są. [15] »A gdy duch szedł przy bytności mojéj, wstały włosy ciała mego. [16] »Stanął ktoś, któregom twarzy nie znał, wyobrażenie przed oczyma memi: i słyszałem głos jako wiatru cichego. [17] »Aza człowiek Bogu przyrównany będzie usprawiedliwion, albo mąż będzie czystszy niż stworzyciel jego? [18] »Oto ci, którzy mu służą, nie są stali, i w Aniołach swoich nalazł nieprawość. [19] »Jakóż daleko więcéj ci, którzy mieszkają w domiech glinianych, którzy mają grunt ziemny, będą jako od mola zepsowani. [20] »Od poranku aż do wieczora będą wycięci: a iż żaden nie rozumie, na wieki zginą. [21] »A którzy zostaną, odjęci będą z nich: pomrą, a nie w mądrości. 
«  Księga Hioba 3 Księga Hioba 4 Księga Hioba 5  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.