Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 5
«  Księga Hioba 4 Księga Hioba 5 Księga Hioba 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wołajże tedy, jeźli jest kto, być odpowiedział, a obróć się do którego z świętych. [2] »Zaiste gniew zabija głupiego, a zawiść umarza malutkiego. [3] »Jam widział głupiego mocnie wkorzenionego: i wnetem złorzeczył ozdobie jego. [4] »Daleko będą synowie jego od zbawienia i starci będą w bramie, i nie będzie, ktoby wyrwał. [5] »Którego żniwo głodny zje, a samego porwie zbrojny, a pragnący będą pić bogactwa jego. [6] »Nic się na ziemi bez przyczyny nie dzieje, a z ziemie nie wschodzi boleść. [7] »Człowiek się rodzi na pracą, a ptak na latanie. [8] »Przetóż ja będę prosił Pana a u Boga przełożę mowę moję: [9] »Który czyni wielkie rzeczy i nie wybadane i dziwne bez liczby. [10] »Który dawa deszcz na ziemię i polewa wodami wszystkie rzeczy. [11] »Który pokorne kładzie wysoko, a smętne wywyższa zdrowiem. [12] »Który rozprasza myśli złośliwych, aby ręce ich nie mogły dokonać, co były poczęły. [13] »Który chwyta mądre w ich chytrości a radę przewrotnych rozsypuje. [14] »We dnie wbieżą w ciemności, a jakoby w nocy tak będą macać w południe. [15] »Ale zachowa ubogiego od miecza ust ich, od ręki gwałtownika niedostatecznego. [16] »I będzie nadzieja ubogiemu, a nieprawość stuli gębę swoję. [17] »Błogosławiony człowiek, którego Bóg karze: karania tedy Pańskiego nie odrzucaj. [18] »Bo on zrania i leczy: uderza, i ręce jego uzdrowią. [19] »W sześciu ucisków wybawi cię, a w siódmym nie tknie cię złe. [20] »Wybawi cię od śmierci czasu głodu a na wojnie z ręki miecza. [21] »Od bicza języka zakryt będziesz i nie ulękniesz się nieszczęścia, gdy przyjdzie. [22] »Będziesz się śmiał w spustoszeniu i w głodzie, i nie będziesz się bał zwierząt ziemskich. [23] »Ale z kamieńmi pól przymierze twoje, a bestye ziemne spokojneć będą. [24] »I poznasz, że ma pokój przybytek twój, a nawiedzając ozdobę twoję nie zgrzeszysz. [25] »Doznasz téż, iż rozliczne będzie nasienie twoje, i potomstwo twe jako ziele ziemie. [26] »Wnidziesz w dostatku do grobu, jako wnoszą kopę pszenice czasu swego. [27] »Oto jakośmy tego doszli, takci jest: co usłyszawszy umysłem rozbieraj. 
«  Księga Hioba 4 Księga Hioba 5 Księga Hioba 6  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.