Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 32
«  Księga Hioba 31 Księga Hioba 32 Księga Hioba 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I zaniechali ci trzej mężowie odpowiadać Jobowi, że się sobie zdał być sprawiedliwym. [2] »I obruszył się i rozgniewał się bardzo Eliu, syn Barachel, Buzytczyk, z rodu Ram: a rozgniewał się na Joba, przeto że się sprawiedliwym być powiadał przed Bogiem. [3] »A na przyjacioły jego rozgniewał się dlatego, że nie naleźli słusznéj odpowiedzi, ale tylko potępiali Joba. [4] »A tak Eliu oczekawał Joba mówiącego, przeto iż starsi byli, którzy mówili. [5] »A gdy obaczył, że trzéj odpowiedzieć nie mogli, rozgniewał się bardzo. [6] »I odpowiadając Eliu, syn Barachel, Buzytczyk, rzekł: Jestem młodszy laty, a wyście starsi, przeto zwiesiwszy głowę wstydziłem się, oznajmić wam zdania mego. [7] »Bom się spodziewał, że dłuższy wiek mówi, a mnóstwo lat naucza mądrości. [8] »Ale, jako widzę, duch jest w ludziach, a natchnienie Wwzechmocnego daje rozum. [9] »Nie są mądrzy długowieczni, ani starsi rozumieją sądu. [10] »Przetóż będę mówił: Słuchajcie mię, okażę wam ja téż mądrość swoję. [11] »Czekałem bowiem mów waszych, słuchałem roztropność waszę, pókiście się spierali mówami. [12] »A pókim rozumiał, żeście co mówili, uwazałem: ale jako widzę, niemasz, ktoby mógł strofować Joba, i ktoby z was odpowiedział na słowa jego. [13] »Byście snadź nie rzekli: Naleźliśmy mądrość: Bóg go porzucił, nie człowiek. [14] »Nic mi nie mówił, a ja nie według mów waszych będę mu odpowiadał. [15] »Zlękli się, ani więcéj nie odpowiadali i odjęli od siebie wymowy. [16] »Gdyżem tedy czekał, a nie mówili, stanęli, a więcéj nie odpowiadali: [17] »Odpowiem ja téż część moję i ukażę umiejętność moję. [18] »Bom jest pełen słów, i ściska mię duch żywota mego. [19] »Oto brzuch mój jako moszcz bez oddechu, który łagwice nowe rozsadza. [20] »Będę mówił, a wytchnę malutko: otworzę wargi moje i odpowiem. [21] »Nie będę miał względu na osobę męża, a Boga z człowiekiem równać nie będę. [22] »Bo niewiem, jako długo trwać będę, a jeźli mię w rychle weźmie Stworzyciel mój. 
«  Księga Hioba 31 Księga Hioba 32 Księga Hioba 33  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.