Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 35
«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Eliu tedy to zaś mówił: [2] »Azać się słuszna widzi myśl twoja, żeś mówił: Jestem sprawiedliwszy niżli Bóg? [3] »Boś powiedział: Nie podoba się tobie, co jest prawego: albo co tobie pomoże, jeźli ja zgrzeszę? [4] »A tak ja odpowiem mowom twoim i przyjaciołom twoim z tobą. [5] »Pojrzyj w niebo a obacz: i przypatrz się powietrzu, że wyższe nad cię. [6] »Jeźli zgrzeszysz, cóż mu zaszkodzisz? a jeźli się rozmnożą nieprawości twoje, cóż uczynisz przeciwko niemu? [7] »A jeźli sprawiedliwie czynić będziesz, cóż mu darujesz? albo co z ręki twojéj weźmie? [8] »Człowiekowi, który tobie podobny jest, zaszkodzi bezbożność twoja, a syna człowieczego wspomoże sprawiedliwość twoja. [9] »Dla mnóstwa potwarców wołać będą, i będą narzekać dla mocy ramienia okrutników. [10] »I nie rzekł: Gdzież jest Bóg, który mię uczynił, który dał pieśni w nocy? [11] »Który nas uczy więcéj nad bydlęta ziemskie, i nad ptastwo niebieskie ćwiczy nas. [12] »Tam wołać będą, a nie wysłucha dla pychy złych. [13] »Nie próżno tedy Bóg wysłucha i Wszechmocny w każdego sprawę wejry. [14] »I kiedy rzeczesz: Nie baczy: sądź się przed nim, a poczekaj go. [15] »Teraz bowiem nie używa zapalczywości swojéj, ani się bardzo mści złości. [16] »A tak Job próżno otwarza usta swe i bez umiejętności rozmnaża słowa. 
«  Księga Hioba 34 Księga Hioba 35 Księga Hioba 36  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.