Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 34
«  Księga Hioba 33 Księga Hioba 34 Księga Hioba 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rozprawując tedy Eliu, téż i to mówił: [2] »Słuchajcie, mądrzy, słów moich, a nauczeni posłuchajcie mię; [3] »Ucho bowiem słów doświadcza, a gardło smakowaniem jadło rozeznawa. [4] »Sąd obierzmy sobie a obaczmy między sobą, co jest lepszego. [5] »Iż Job mówił: Jestem sprawiedliwym, a Bóg wywrócił sąd mój. [6] »W sądzeniu mojem bowiem kłamstwo jest: gwałtowna strzała moja bez żadnego grzechu. [7] »Któryż jest mąż jako Job, który pije urąganie jako wodę? [8] »Który chodzi z czyniącymi nieprawość i nakłada z mężami niezbożnymi? [9] »Rzekł bowiem: Nie będzie się podobał mąż Bogu, chociaby z nim bieżał. [10] »Dlatego, mężowie rozumni, słuchajcie mię: Uchowaj, Boże, aby miała być w Bogu niezbożność, a w Wszechmocnym nieprawość. [11] »Bo dzieło człowiecze odda mu: a według drogi każdego odpłaci im. [12] »Zaprawdę bowiem Bóg nie potępi bez przyczyny, ani Wszechmocny wywróci sądu. [13] »Kogóż inszego przełożył nad ziemią? albo kogo postawił nad światem, który stworzył? [14] »Jeźli obróci k niemu serce swoje, ducha jego i dech k sobie pociągnie: [15] »Ustanie zaraz wszelkie ciało, i człowiek w popiół się nawróci. [16] »A tak, jeźli masz rozum, słuchaj, co się mówi, a przyjmuj w uszy głos wymowy mojéj. [17] »Azaż, który nie miłuje sadu, uzdrowion być może? a jakoż ty onego, który sprawiedliwy jest, tak potępiasz? [18] »Który mówi królowi: Zbiegu! który zowie książęta niezbożnymi: [19] »Który niema względu na osoby książąt, ani zna tyrana, gdy się prawuje z ubogim; bo wszyscy są dziełem rąk jego. [20] »Nagle umrą, a o północy strwożą się ludzie i przejdą: i zniosą gwałtownika bez ręki. [21] »Oczy bowiem jego nad drogami człowieczemi: i wszystkie kroki ich obacza. [22] »Niemasz ciemności i niemasz cienia śmierci, aby się tam skryli, którzy broją złości. [23] »Ani bowiem więcéj jest w mocy człowieczéj, żeby przyszedł do Boga na sąd. [24] »Zetrze wielu i bez liczby, a insze postawi miasto nich. [25] »Zna bowiem uczynki ich: i przetóż przywiedzie noc, i będą potarci. [26] »Jako niezbożniki poraził je na miejscu widzących. [27] »Którzy jakoby na urząd odstąpili od niego, i wszystkich dróg jego zrozumieć nie chcieli: [28] »Aby przywiedli do niego wołanie ubogiego, a żeby słyszał głos ubogich. [29] »Bo gdy on da pokój, któż jest, coby potępił? gdy zakryje oblicze, któż nań patrzyć będzie i na narody i na wszystkie ludzie? [30] »Który czyni, aby królował człowiek obłudny dla grzechów ludu. [31] »Iżem ja tedy mówił do Boga, tobie téż nie zabronię. [32] »Jeźlim zbłądził, ty mię naucz: jeźlim nieprawie mówił, więcéj nie przydam. [33] »Aza jéj Bóg od ciebie pożąda, żeć się nie podobała? tyś bowiem począł mówić, a nie ja: ale jeźli wiesz, co lepszego, mów. [34] »Mężowie rozumni niech mówią do mnie, a mądry mąż niechaj mię słucha. [35] »A Job głupie mówił, i słowa jego nie pokazują nauki. [36] »Ojcze mój! niech będzie probowan Job aż do końca: nie przestawaj od człowieka nieprawości. [37] »Bo przydaje do grzechów swoich bluźnierstwo: między nami tym czasem niechaj ściśnion będzie: a tedy niech na sąd wyzowie Boga mowami swemi. 
«  Księga Hioba 33 Księga Hioba 34 Księga Hioba 35  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.