Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Hioba » Rozdział 7
«  Księga Hioba 6 Księga Hioba 7 Księga Hioba 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bojowanie jest żywot człowieczy na ziemi: a jako dni najemnicze dni jego. [2] »Jako niewolnik pragnie cienia, i jako najemnik czeka końca prace swojéj: [3] »Takem i ja miał miesiące próżne i nocy pracowite obliczałem sobie. [4] »Jeźli zasnę, rzekę: Kiedyż wstanę? I zasię będę czekał wieczora, i będę napełnion boleści aż do mroku. [5] »Ciało moje obleczone jest zgniłością i plugastwem prochu: skóra moja zeschła i pomarszczyła się. [6] »Dni moje przeminęły prędzéj, niźli tkacz płótno obrzyna, i wytrawione są bez żadnéj nadzieje. [7] »Wspomnij, iż żywot mój wiatrem jest: i oko moje nie wróci się, aby widziało dobra. [8] »Ani mię ogląda wzrok człowieczy: oczy twoje na mię, a nie będzie mię. [9] »Jako niszczeje obłok i przemija, tak, który zstąpi do piekła, nie wynidzie. [10] »Ani się wróci więcéj do domu swego, ani go daléj pozna miejsce jego. [11] »Przetóż i ja nie zfolguję ustom moim, mówić będę w udręczeniu ducha mego: będę się rozmawiał z gorzkością dusze mojéj. [12] »Izażem ja jest morze, albo wieloryb, żeś mię obtoczył ciemnicą? [13] »Jeźli rzekę: Pocieszy mię łóżko moje i ulży mi się, gdy będę z sobą mówił na pościeli mojéj: [14] »Będziesz mię straszył przez sny i przez widzenia strachem strzęsiesz. [15] »A przetóż dusza moja obrała obieszenie, a śmierć kości moje. [16] »Zwątpiłem, już więcéj żyć nie będę. Przepuść mi; boć nic nie są dni moje. [17] »Cóż jest człowiek, iż go wielmożysz? albo co przykładasz ku niemu serce twoje? [18] »Nawiedzasz go rano i natychmiast doświadczasz go. [19] »Dokądże mi nie przepuścisz? ani dopuścisz mi, abym przełknął ślinę moję? [20] »Zgrzeszyłem, cóż ci uczynię, o stróżu ludzi! czemuś mię postawił przeciwnym tobie, i stałem się ciężek sam sobie? [21] »Przecz nie zgładzisz grzechu mego, i czemu nie odejmujesz nieprawości mojéj? oto teraz w prochu zasnę: a jeźli mię rano poszukasz, nie będzie mnie. 
«  Księga Hioba 6 Księga Hioba 7 Księga Hioba 8  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.