Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 104
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Samemu Dawidowi. Błogosław, duszo moja! Panu. Panie, Boże mój! bardzoś się wielmożnym okazał. [2] »Oblokłeś się w wyznanie i ozdobę; odziany światłością jako szatą. [3] »Który rozciągasz niebo jako skórę: który okrywasz wodami wierzch jego: który kładziesz obłoki wstępem twoim, który chodzisz na skrzydłach wiatrowych. [4] »Który czynisz Anioły twoje duchy, i sługi twoje ogień palący. [5] »Któryś ugruntował ziemię na jéj stałości: nie nachyli się na wieki wieków. [6] »Głębokości jako szata odzienie jéj; nad górami staną wody. [7] »Na fukanie twoje ucieka, ulękną się głosu gromu twego. [8] »Podnoszą się góry, i zniżają pola na miejsce, któreś im założył. [9] »Zamierzyłeś kres, którego nie przestąpią, ani się wrócą okryć ziemię. [10] »Który wypuszczasz źródła po dolinach: pośrodkiem między górami popłyną wody. [11] »Będą pić wszystkie zwierzęta polne: osłowie dzicy czekać będą w pragnieniu swojem. [12] »Nad nimi mieszkać będą ptaszkowie powietrzni; z pośrodka skał wydadzą głosy. [13] »Który pokrapiasz góry z wysokości swoich, z owocu spraw twoich nasyci się ziemia. [14] »Który czynisz, że siano rośnie bydłu: a zioła na posługę człowieczą, abyś wywiódł chleb z ziemie: [15] »Aby wino uweseliło serce człowiecze; aby uweselił oblicze oliwą, a chleb serce człowiecze potwierdził. [16] »Nasycają się drzewa polne i cedry Libanu, których nasadził. [17] »Tam się wróble gnieździć będą: Herodyona gniazdo jest wodzem ich. [18] »Góry wysokie jeleniom; opoki ucieczka jeżom. [19] »Uczynił księżyc dla czasów: słońce poznało zachód swój. [20] »Przywiodłeś ciemność, i stała się noc: w nię przechodzić będą wszystkie zwierzęta leśne. [21] »Szczenięta lwie ryczące, aby porwały i szukały od Boga pokarmu sobie. [22] »Wzeszło słońce, i zgromadzili się, i w jamach swoich położą się. [23] »Wynidzie człowiek na robotę swoję, i na sprawy swoje aż do wieczora. [24] »Jako wielmożne są, Panie, uczynki twoje: wszystkoś w mądrości uczynił: napełniona jest ziemia osiadłością twoją. [25] »To morze wielkie, i szerokie odnogami: tam płazy, których niemasz liczby: zwierzęta małe z wielkiemi. [26] »Tam okręty pływać będą: smok ten, któregoś stworzył ku naigraniu jemu. [27] »Wszystkie na cię czekają, abyś im dał pokarm czasu swego. [28] »Gdy im ty dasz, będą zbierać: gdy otworzysz rękę twoję, wszystkie się dobrem napełnią. [29] »Ale gdy ty odwrócisz oblicze, zatrwożą się: odejmiesz ducha ich, i ustaną, i w proch się swój obrócą. [30] »Wypuścisz ducha twego, a będą stworzone, i odnowisz oblicze ziemie. [31] »Niechajże chwała Pańska będzie na wieki: będzie się Pan weselił w uczynkach swoich. [32] »Który patrzy na ziemię, i czyni, że drży: który tyka gór, i kurzą się. [33] »Będę śpiewał Panu za żywota mego: będę grał Bogu memu, póki mię stawa. [34] »Niech mu będzie wdzięczna wymowa moja, a ja się rozkocham w Panu. [35] »Niechaj ustaną grzesznicy z ziemie, a złośnicy tak, że ich nie będzie. Błogosław, duszo moja! Panu. 
«  Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.