Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 107
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Wyznawajcie Panu; bo dobry jest, bo na wieki miłosierdzie jego. [2] »Niech powiedzą, którzy są od Pana odkupieni, które wykupił z ręki nieprzyjacielskiéj: [3] »I z krajów zgromadził je: ze wschodu słońca, i z zachodu, z północy, i od morza. [4] »Błądzili po puszczy na miejscu bezwodnem: i nie najdowali drogi do miasta, w któremby mieszkali. [5] »Łaknącymi i pragnącymi: dusza ich w nich ustawała. [6] »I wołali do Pana, gdy uciśnieni byli: i wyrwał je z ich potrzeb. [7] »I nawiódł je na prostą drogę, aby szli do miasta, w któremby mieszkali. [8] »Niechajże wyznawają Panu miłosierdzia jego, i cuda jego synom ludzkim; [9] »Bo nasycił duszę głodną, a duszę łaknącą dobrami napełnił. [10] »Siedzące w ciemnościach i w cieniu śmierci, więźnie w niedostatku i w żelazie; [11] »Bo się sprzeciwiali słowom Bożym, i radę Najwyższego rozdraźnili. [12] »I uniżone było w pracy serce ich: upadli, a nie był, ktoby ich ratował. [13] »I wołali do Pana, gdy utrapieni byli: i wybawił je z ich potrzeb. [14] »I wywiódł je z ciemności, i z cienia śmierci, i okowy ich połamał. [15] »Niechajże wyznawają Panu miłosierdzia jego, i cuda jego synom ludzkim. [16] »Przeto, że skruszył drzwi miedziane, i połamał zapory żelazne. [17] »Wybawił je z drogi ich nieprawości; bo dla niesprawiedliwości swoich byli poniżeni. [18] »Wszelakim pokarmem brzydziła się dusza ich: i przybliżyli się aż do bram śmierci. [19] »I wołali do Pana, gdy uciśnieni byli: i wybawił je z ich potrzeb. [20] »Zesłał słowo swoje i uzdrowił je: i wyrwał je od ich zginienia. [21] »Niechże wyznawają Panu miłosierdzia jego, i cuda jego synom ludzkim. [22] »A niech ofiarują ofiarę chwały, i niech opowiadają uczynki jego z weselem. [23] »Którzy zstępują na morze w okręciech, i mają sprawy po wodach wielkich: [24] »Ci widzieli dzieła Pańskie i dziwy jego na głębinie. [25] »Rzekł, i powstał wiatr burzliwy: i podniosły się nawałności jego. [26] »Wstępują aż do nieba, i zstępują aż do przepaści: dusza ich schła we złéj przygodzie. [27] »Strwożyli się, i zataczali się jako pijani: i wszystka ich mądrość pożarta jest. [28] »I wołali do Pana, gdy byli uciśnieni: i wywiódł je z ich potrzeb. [29] »I obrócił burze jego w ciszą, i uspokoiły się nawałności jego. [30] »I uradowali się, że ucichły: i przyprowadził je do portu woli ich. [31] »Niech wyznawają Panu miłosierdzia jego, i cuda jego synom ludzkim. [32] »I niech go wywyższają w zgromadzeniu ludzi: a na stolicy starców niech go chwalą. [33] »Obrócił rzeki w puszczą, a potoki wód w suszą. [34] »Ziemię rodzajną w słone pola dla złości tych, którzy w niéj mieszkają. [35] »Obrócił pustynią w jeziora wodne: a ziemię bezwodną w strumienie wodne. [36] »I osadził tam łaknące: i założyli miasto ku mieszkaniu. [37] »I posiali pola, i nasadzili winnice: i uczyniły pożytek urodzaju. [38] »I błogosławił im, i bardzo się rozmnożyli: i bydła ich nie umniejszył. [39] »I mało ich zostało: i udręczeni są od utrapienia złego i od boleści. [40] »Wylana jest wzgarda na przełożone: i dopuścił, że błądzili na bezdrożnem miejscu, a nie na drodze. [41] »I wspomógł ubogiego z niedostatku: i uczynił jako owce familie. [42] »Ujrzą sprawiedliwi i weselić się będą: a wszelka nieprawość zatka usta swoje. [43] »Któż mądry, a strzedz będzie tego? a wyrozumie miłosierdzie Pańskie? 
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.