Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 113
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie dzieci Pana: chwalcie imię Pańskie. [2] »Niechaj będzie imię Pańskie błogosławione odtąd i aż na wieki. [3] »Od wschodu słońca aż do zachodu, chwalebne imię Pańskie. [4] »Wysoki nad wszystkie narody Pan: a nad niebiosa chwała jego. [5] »Któż jako Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości? [6] »A na niskie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi. [7] »Podnoszący z ziemie nędznego: a z gnoju wywyższając ubogiego: [8] »Aby go posadził z książęty, z książęty ludu swego. [9] »Który czyni, iż niepłodna mieszka w domu, matka synów wesoła. 
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.