Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 33
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidowi. Weselcie się sprawiedliwi w Panu: prawym przystoi chwała. [2] »Wyznawajcie Panu na cytrze, grajcie mu na instrumencie o dziesiąci stronach. [3] »Śpiewajcie mu pieśń nową, dobrze mu grajcie w krzyczeniu. [4] »Albowiem prawe jest słowo Pańskie: i wszystkie sprawy jego w wierności. [5] »Miłuje miłosierdzie i sąd: miłosierdzia Pańskiego pełna jest ziemia. [6] »Słowem Pańskiem niebiosa utwierdzone są: a Duchem ust jego wszystka moc ich: [7] »Zgromadzając jako w skórzanym worze wody morskie, kładąc w skarby przepaści. [8] »Niech się boi Pana wszystka ziemia: a przed nim niech się wzruszą wszyscy mieszkający na świecie. [9] »Albowiem on rzekł, i uczynione są: on rozkazał, a stworzone są. [10] »Pan rozprasza rady narodów: a wniwecz obraca myśli ludzkie, i odmiata rady książęce. [11] »A rada Pańska trwa na wieki: myśli serca jego od narodu do narodu. [12] »Błogosławiony naród, którego jest Pan Bóg jego: lud, który obrał za dziedzictwo sobie. [13] »Pojrzał Pan z nieba, ujrzał wszystkie syny ludzkie. [14] »Z nagotowanego mieszkania swego pojrzał na wszystkie, którzy mieszkają na ziemi. [15] »Który uformował każde z osobna serca ich: który rozumie wszystkie ich sprawy. [16] »Nie bywa wybawion król przez wielką moc, a olbrzym nie będzie wybawion wielkością siły swojéj. [17] »Omylny koń ku wybawieniu: a w obfitości mocy swojéj nie będzie wybawion. [18] »Oto oczy Pańskie nad bojącymi się go: i nad tymi, którzy nadzieję mają w miłosierdziu jego: [19] »Aby wyrwał od śmierci dusze ich, i żywił je w głodzie. [20] »Dusza nasza znosi Pana; bo jest pomocnikiem i obrońcą naszym. [21] »Albowiem w nim się rozweseli serce nasze: a w imieniu świętem jego mieliśmy nadzieję. [22] »Niechaj będzie miłosierdzie twoje, Panie, nad nami, jakośmy nadzieję mieli w tobie. 
«  Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.