Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 34
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(34:1) Dawidowi, kiedy odmienił twarz swoję przed Abimelechem, i opuścił go, i odszedł. (34:2) Będę błogosławił Pana na każdy czas: zawżdy chwała jego w uściech moich. [2] »(34:3) W Panu się chlubić będzie dusza moja: niechaj słyszą ciszy, a niech się weselą. [3] »(34:4) Wielbcie Pana zemną: a wywyższajmy imię jego spółecznie. [4] »(34:5) Szukałem Pana i wysłuchał mię, i ze wszech utrapień moich wyrwał mię. [5] »(34:6) Przystąpcie do niego a oświecajcie się: a oblicza wasze nie będą zawstydzone. [6] »(34:7) Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go. [7] »(34:8) Wpuści Aniół Pański wokoło bojących się go, i wyrwie je. [8] »(34:9) Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan: błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję. [9] »(34:10) Bójcie się Pana wszyscy święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go. [10] »(34:11) Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli: lecz szukającym Pana na żadnem dobrem nie będzie schodziło. [11] »(34:12) Pójdźcie sam synowie, słuchajcie mię: bojaźni Pańskiéj nauczę was. [12] »(34:13) Który jest człowiek, który chce żywota, pragnie dni dobrych widzieć? [13] »(34:14) Strzeż języka twego od złego, a usta twoje niech nie mówią zdrady. [14] »(34:15) Odwróć się od złego, a czyń dobrze: szukaj pokoju, a ścigaj go. [15] »(34:16) Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi: a uszy jego na prośby ich: [16] »(34:17) A twarz Pańska nad czyniącymi źle, aby wygładził z ziemie pamiątkę ich. [17] »(34:18) Wołali sprawiedliwi, a Pan je wysłuchał: i ze wszech ucisków ich wyswobodził je. [18] »(34:19) Bliski jest Pan tym, którzy są utrapionego serca: i zbawi pokorne w duchu. [19] »(34:20) Mnogie uciski sprawiedliwych: a z tych wszystkich Pan je wybawi. [20] »(34:21) Strzeże Pan wszystkich kości ich: jedna z nich się nie skruszy. [21] »(34:22) Śmierć grzeszników najgorsza: a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą. [22] »(34:23) Pan odkupi dusze sług swoich: a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.