Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 36
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(36:1) Na koniec, słudze Pańskiemu, samemu Dawidowi. (36:2) Rzekł niesprawiedliwy, aby grzeszył, sam w sobie: niemasz bojaźni Bożéj przed oczyma jego. [2] »(36:3) Albowiem zdradliwie czynił przed oblicznością jego, aby się nalazła nieprawość jego do nienawidzenia. [3] »(36:4) Słowa ust jego nieprawość i zdrada: nie chciał rozumieć, aby dobrze czynił. [4] »(36:5) Nieprawość rozmyślał na łożu swojem: stał przy wszelkiéj drodze niedobréj, a złości nie miał w nienawiści. [5] »(36:6) Panie, w niebie miłosierdzie twoje: a prawda twoja aż do obłoków. [6] »(36:7) Sprawiedliwość twoja jako góry Boże: sądy twoje przepaść wielka: ludzie i bydlęta zbawisz, Panie. [7] »(36:8) Jakoś rozmnożył miłosierdzie twoje, Boże! a synowie człowieczy w zasłonie skrzydeł twoich nadzieję mieć będą. [8] »(36:9) Będą upojeni hojnością domu twego: i strumieniem rozkoszy twojéj napoisz je. [9] »(36:10) Albowiem u ciebie jest zdrój żywota: a w światłości twojéj oglądamy światłość. [10] »(36:11) Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają: i sprawiedliwość twoję nad tymi, którzy są prawego serca. [11] »(36:12) Niech mię nie nadchodzi noga pychy: a ręka grzesznego niech mię nie porusza. [12] »(36:13) Tam upadli, którzy czynią nieprawość: wygnani są, ani się mogli ostać. 
«  Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.