Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 39
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(39:1) Na koniec, samemu Idythun, pieśń Dawidowa. (39:2) Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim: założyłem straż ustom moim, gdy stał grzesznik przeciwko mnie. [2] »(39:3) Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem dobrych: i ból mój odnowił się. [3] »(39:4) Zagrzało się serce moje we mnie: a w rozmyślaniu mojem rozpalił się ogień. (39:5a) Rzekłem językiem moim: [4] »(39:5b) Oznajmij mi, Panie, koniec mój: i liczbę dni moich, która jest, abym wiedział, czego mi niedostaje. [5] »(39:6) Otoś pomierne uczynił dni moje, a bytność moja, jako nic przed tobą: zaprawdę, wszystka marność, wszelki człowiek żywiący. [6] »(39:7) Zaiste, w obrazie przechodzi człowiek, ale próżno trwoży sobą: skarbi, a nie wie, komu to zbierze. [7] »(39:8) A teraz, któreż jest oczekiwanie moje? izali nie Pan? i bytność moja u ciebie jest. [8] »(39:9) Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu dałeś mię. [9] »(39:10) Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich; boś ty uczynił. [10] »(39:11) Odejmij odemnie plagi twoje: od mocy ręki twojéj jam ustał w strofowaniu. [11] »(39:12) Dla nieprawości karałeś człowieka: i uczyniłeś, że wyschła jako pająk dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek. [12] »(39:13) Wysłuchaj modlitwę moję, Panie, i prośbę moję, przyjmij w uszy łzy moje: nie milcz; bom ja jest przychodzień u ciebie i podróżny, jako wszyscy ojcowie moi. [13] »(39:14) Zfolguj mi, abym się ochłodził, pierwéj niźli odejdę, a więcéj nie będę. 
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.