Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 51
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(51:1) . Na koniec, Psalm Dawidowi: (51:2) Gdy przyszedł do niego prorok Nathan, kiedy był wszedł do Bethsabei. (51:3) Zmiłuj się nademną, Boże, według wielkiego miłosierdzia twego: a według mnóstwa litości twoich zgładź nieprawość moję. [2] »(51:4) Jeszcze więcéj omyj mię od nieprawości mojéj: i od grzechu mojego oczyść mię. [3] »(51:5) Albowiem ja znam nieprawość moję, i grzech mój jest zawżdy przeciwko mnie. [4] »(51:6) Tobiem samemu zgrzeszył i uczyniłem złość przed tobą, abyś się usprawiedliwił w mowach twoich, a zwyciężył, gdy cię posądzają. [5] »(51:7) Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty: a w grzechach poczęła mię matka moja. [6] »(51:8) Oto bowiem umiłowałeś prawdę: niewiadome i skryte rzeczy mądrości twojéj objawiłeś mi. [7] »(51:9) Pokropisz mię Hyzopem, a będę oczyszczony: omyjesz mię, a będę nad śnieg wybielony. [8] »(51:10) Słuchowi memu dasz radość i wesele: i rozradują się kości poniżone. [9] »(51:11) Odwróć oblicze twoje od grzechów moich: a zgładź wszystkie nieprawości moje. [10] »(51:12) Serce czyste stwórz we mnie, Boże! i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. [11] »(51:13) Nie odrzucaj mię od oblicza twego: i Ducha świętego twego nie bierz odemnie. [12] »(51:14) Przywróć mi radość zbawienia twojego, i duchem przedniejszym potwierdź mię. [13] »(51:15) Będę nauczał nieprawe dróg twoich: a niezbożni do ciebie się nawrócą. [14] »(51:16) Wybaw mię ze krwi, Boże, Boże zbawienia mego! a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość twoję. [15] »(51:17) Panie, otworzysz wargi moje: a usta moje opowiadać będą chwałę twoję. [16] »(51:18) Albowiem gdybyś był chciał ofiary, wżdybych był dał: w całopalonych nie będziesz się kochał. [17] »(51:19) Ofiara Bogu, duch strapiony: serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz. [18] »(51:20) Uczyń dobrze, Panie, Syonowi w dobréj woli twojéj, aby się zbudowały mury Jeruzalem. [19] »(51:21) Tedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, obiaty i całopalenia: tedy nakładą na ołtarz twój cielców. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.