Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 50
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asaphowi. Bóg nad bogi, Pan mówił: i przyzwał ziemię od słońca wschodu aż do zachodu. [2] »Z Syonu piękność ozdoby jego. [3] »Bóg jawnie przyjdzie, Bóg nasz, a nie będzie milczał: ogień przed oblicznością jego rozpali się, a około niego wicher wielki. [4] »Przyzowie nieba z wierzchu, i ziemie, aby rozsądził lud swój. [5] »Zgromadźcie mu święte jego, którzy rozrządzają Testament jego w ofiarach. [6] »I będą opowiadały niebiosa sprawiedliwość jego, iż Bóg jest sędzią. [7] »Słuchaj, ludu mój, a mówić będę: Izraelu, a oświadczęć: Bóg, Bóg twój, ja jestem. [8] »Nie będę cię karał z ofiar twoich: a całopalenia twoje są przed oczyma memi zawżdy. [9] »Nie będę brał z domu twego cielców, ani z trzód twoich kozłów. [10] »Albowiem moje są wszystkie zwierzęta leśne, bydła po górach i woły. [11] »Znam wszystkie ptastwa niebieskie: i piękność pola zemną jest. [12] »Jeźli będę łaknął, nie będęć mówił; bo mój jest okrąg ziemie, i napełnienie jego. [13] »Izali będę jadł mięso wołowe? albo krew kozłową będę pił? [14] »Ofiaruj Bogu ofiarę chwały: a oddaj Najwyższemu śluby twoje. [15] »A wzywaj mię w dzień utrapienia: wyrwę cię, a czcić mię będziesz. [16] »Ale grzesznikowi rzekł Bóg: Czemu ty opowiadasz sprawiedliwości moje, i bierzesz Testament mój w usta twoje? [17] »Ano ty masz w nienawiści karność: i zarzuciłeś mowę moję nazad. [18] »Jeźliś widział złodzieja, biegałeś z nim, a z cudzołożniki miałeś swój skład. [19] »Usta twoje były pełne złości, a język twój plótł zdrady. [20] »Siedząc, mawiałeś przeciw bratu twemu: i dawałeś wzgorszenie przeciw synowi matki twojéj. [21] »Toś czynił, a milczałem: mniemałeś niesprawiedliwie, że będę tobie podobny: będę cię strofował, i stawię przed oczy twoje. [22] »Rozumiejcież to, którzy zapominacie Boga: by kiedy nie porwał, a nie będzie, ktoby wydarł. [23] »Ofiara chwały uczci mię: i tam droga, którą mu okażę zbawienie Boże. 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.