Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 91
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwała pienia Dawidowi. Kto mieszka w spomożeniu Najwyższego, w obronie Boga niebieskiego będzie przebywał: [2] »Rzecze Panu: Obrońca mój, i ucieczka moja jesteś ty, Bóg mój; w nim będę miał nadzieję. [3] »Albowiem on mię wyrwał z sidła łowiących, i od przykrego słowa. [4] »Plecami swemi okryje cię: a pod skrzydłami jego nadzieję mieć będziesz: tarczą ogarnie cię prawda jego. [5] »Nie ulękniesz się od strachu nocnego: od strzały lecącéj we dnie. [6] »Od sprawy chodzącéj w ciemności; od najazdu i od czarta południowego. [7] »Padnie po boku twoim tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawéj stronie twojéj: a ku tobie się nie przybliży. [8] »Zaiste oczyma twemi oglądasz: a ujrzysz odpłatę grzeszników. [9] »Albowiem ty, Panie, jesteś nadzieja moja: postawiłeś Najwyższego ucieczką twoją. [10] »Nie przystąpi do ciebie złe: i nie przybliży się bicz do przybytku twego. [11] »Albowiem Aniołom swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. [12] »Na ręku będą cię nosić, byś snadź nie obraził o kamień nogi twojéj. [13] »Po źmii i po bazyliszku chodzić będziesz: i podepczesz lwa i smoka. [14] »Iż we mnie nadzieję miał, wybawię go: obronię go, że poznał imię moje. [15] »Będzie wołał ku mnie, a ja go wysłucham: z nim jestem w ucisku: wyrwę go i uwielbię go. [16] »Długością dni napełnię go: a okażę mu zbawienie moje. 
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.