Teksty » Biblia Jakuba Wujka » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 35
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zebrawszy tedy wszystko zgromadzenie synów Izraelowych, rzekł do nich: Te są rzeczy, które Pan czynić rozkazał. [2] »Sześć dni będziecie robić: siódmy dzień będzie wam święty Szabat i odpoczynienie Pańskie: ktoby robił weń, zabit będzie. [3] »Nie wzniecicie ognia we wszystkich mieszkaniach waszych przez dzień sobotni. [4] »I rzekł Mojżesz do wszystkiéj gromady synów Izraelowych: Ta jest mowa, którą przykazał Pan, mówiąc: [5] »Odłączcie u was pierwiastki Panu. Każdy dobrowolny, i ochotnem sercem niech je ofiaruje Panu: złoto i srebro i miedź, [6] »I hiacynt, i szarłat, i karmazyn dwakroć farbowany, i bisiór, sierść kozią, [7] »I skóry czerwono farbowane i fiołkowej maści, drzewo Setym: [8] »I oliwę ku przyprawie światła, i aby uczyniona była maść i kadzenie najwdzięczniejsze. [9] »Kamienie Onychiny, i kamienie drogie na ozdobienie Naramiennika i Racyonału. [10] »Ktokolwiek między wami mądry jest, niech przyjdzie i czyni, co Pan rozkazał. [11] »To jest, przybytek i dach jego i przykrycie, pierścienie i deski z drążkami, kołki i podstawki: [12] »Skrzynię i drążki, ubłagalnią i zasłonę, którą przed nią zapuszczają: [13] »Stół z drążkami i z naczyniem, i z chlebem pokładnym. [14] »Lichtarz ku trzymaniu świateł, naczynie jego, i lampy, i oliwę na posiłek ognia. [15] »Ołtarz kadzenia, i drążki, i olejek pomazania, i kadzenie z wonnych rzeczy, oponę do drzwi przybytku. [16] »Ołtarz całopalenia, i kratkę jego miedzianą, z drążkami i z naczyniem jego: umywalnią i podstawek jéj. [17] »Opony do sieni z słupami, i z podstawkami, zasłonę we drzwiach u sieni. [18] »Kołki przybytku i sieni z powrózkami swymi: [19] »Szaty, których używają na służbie świątnice, odzienie Aarona, najwyższego kapłana i synów jego, aby mi sprawowali urząd kapłański. [20] »I wyszedłszy wszystko zgromadzenie synów Izraelowych od obliczności Mojżesza, [21] »Ofiarowali umysłem bardzo ochotnym i nabożnym pierwiastki Panu, na czynienie roboty przybytku świadectwa. Cokolwiek na służbę i na szaty święte było potrzeba, [22] »Mężowie z niewiastami dodali, manelle, i nausznice, pierścienie, i prawnice, i wszystko naczynie złote na dary Pańskie jest odłożono. [23] »Jeźli kto miał hiacynt, i szarłat, i karmazyn dwakroć farbowany, bisiór, i sierść kozią, skóry baranie czerwono farbowane, i fiołkowéj maści, [24] »Śrebra, i miedzi, i kruszcze, ofiarowali Panu, i drzewo Setym na rozmaite potrzeby. [25] »Lecz i niewiasty nauczone, co naprzędły, dały hiacynt, szarłat, i karmazyn, i bisiór, [26] »I sierść kozią, z dobréj woli wszystko dawając. [27] »Przełożeni zasię ofiarowali kamienie Onychiny, i kamienie drogie na Naramiennik i na Racyonał. [28] »I rzeczy wonnych, i oliwy na przyprawę świateł, i na przyprawienie maści, i na złożenie kadzenia bardzo wdzięcznéj woni. [29] »Wszyscy mężowie i niewiasty sercem nabożnem ofiarowali dary, aby uczynione były roboty, które kazał Pan przez rękę Mojżesza: wszyscy synowie Izraelowi dobrowolne Panu oddali. [30] »I rzekł Mojżesz do synów Izraelowych: Oto wezwał Pan na imię Bezeleela, syna Uryego, syna Hurego, z pokolenia Judy: [31] »I napełnił go duchem Bożym, mądrością, i rozumieniem, i umiejętnością, i wszelką nauką, [32] »Ku wymyśleniu i uczynieniu roboty, we złocie, we śrebrze, i miedzi, [33] »I w rzezaniu kamienia, i w robocie ciesielskiéj. Cokolwiek misternego wynaleziono być może, [34] »Dał do serca jego: Ooliaba téż, syna Achisamech z pokolenia Dan: [35] »Obudwu wyćwiczył mądrością, aby czynili robotę ciesielską, tkacką, i haftarską, z hiacyntu, i szarłatu, i karmazynu dwakroć farbowanego, i bisioru, aby tkali wszystko, i nowe wszelakie rzeczy wynajdowali. 
«  2 Księga Mojżeszowa 34 2 Księga Mojżeszowa 35 2 Księga Mojżeszowa 36  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.