Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 17
«  Księga Przysłów 16 Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lepszy jest kęs chleba suchego z weselem, niźli dom pełen ofiar z swarem. [2] »Sługa roztropny będzie panował nad synmi głupimi: a między bracią będzie dzielił dziedzictwo. [3] »Jako w ogniu próbują śrebro, a złoto w piecu, tak Pan próbuje serca. [4] »Złośnik posłuszen jest językowi złośliwemu: a zdradliwy słucha warg kłamliwych. [5] »Kto gardzi ubogim, lży Stworzyciela jego: a kto się raduje z upadku drugiego, nie ujdzie karania. [6] »Wieńcem starych są synowie synów: a chwała synów ojcowie ich. [7] »Nie przystoją głupiemu słowa poważne, ani książęciu usta kłamliwe. [8] »Kamień drogi najwdzięczniejszy, oczekiwanie czekającego: gdzie się kolwiek obraca, mądrze rozumie. [9] »Kto tai grzech, szuka przyjaźni: kto inakszemi słowy powtarza, rozłącza złączone. [10] »Więcej waży upominanie u roztropnego, niźli sto plag u głupiego. [11] »Zły człowiek zawsze swaru szuka: ale Anioł okrutny będzie wysłan przeciw jemu. [12] »Lepiéj jest potkać sie z niedźwiedzicą, kiedy jéj dzieci wezmą: niźli z głupim ufającym w głupstwie swojem. [13] »Kto oddaje złe za dobre, nie wynidzie złe z domu jego. [14] »Kto spuszcza wodę, początkiem jest swarów: i niźli odniesie lekkość, odstępuje sądu. [15] »Kto usprawiedliwia niezbożnego, i kto potępia sprawiedliwego, obadwaj są obrzydłymi Panu. [16] »Cóż pomoże głupiemu, że ma bogactwa: ponieważ mądrości kupić nie może? Kto dom swój wysoko podnosi, szuka obalenia: a kto się chroni nauki, we złe wpadnie. [17] »Na każdy czas miłuje, kto jest przyjacielem: a brat doznan bywa w utrapieniu. [18] »Głupi człowiek klaskać będzie rękoma, gdy zaręczy za przyjaciela swego. [19] »Kto myśli o rozterkach, miłuje swary: a kto podnosi drzwi, upadku szuka. [20] »Kto jest przewrotnego serca, nie najdzie dobra: a kto wywraca język, we złe wpadnie. [21] »Głupi się urodził na sromotę swoję, ale ani ojciec głupiego będzie miał pociechy. [22] »Serce wesołe czyni wiek kwitnący: duch smutny wysusza kości. [23] »Dar z zanadrza niezbożnik bierze, aby wywrócił ścieżki sądowe. [24] »Na twarzy roztropnego świeci się mądrość: oczy głupich na kończynach ziemie. [25] »Syn głupi gniewem ojcowi, a żałością matce, która go porodziła. [26] »Nie dobrze jest, uszkodzić sprawiedliwego: anić bić przełożonego, który dobrze sądzi. [27] »Kto miarkuje mowy swe, jest uczony i mądry: a drogiego ducha mąż ćwiczony. [28] »I głupi jeźli milczy, będzie mian za mądrego: a jeźli stuli usta swe, za roztropnego. 
«  Księga Przysłów 16 Księga Przysłów 17 Księga Przysłów 18  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.