Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 9
«  Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedm filarów. [2] »Ofiarowała ofiary swoje, roztworzyła wino i stół swój wystawiła. [3] »Posłała dziewki swe, (aby przyzwały), na zamek i na mury miejskie: [4] »Jeźli kto jest maluczkim, niechaj przyjdzie do mnie. [5] »I głupcom mówiła: Pójdźcie, pożywajcie chleba mego i pijcie wino, którem wam roztworzyła. [6] »Opuśćcie dzieciństwo a żyjcie, i chodźcie drogami roztropności. [7] »Kto uczy naśmiewcę, sam sobie krzywdę czyni: a kto strofuje niezbożnika, zmazę sobie rodzi. [8] »Nie karz naśmiewcę, aby cię nie miał w nienawiści: karz mądrego, a będzie cię miłował. [9] »Daj mądremu powód, a przyczyni mu się mądrości: nauczaj sprawiedliwego, a pokwapi się wziąć. [10] »Początek mądrości bojaźń Pańska: a umiejętność świętych roztropność. [11] »Bo przez mię rozmnożą się dni twoje, i przyczynią się tobie lata żywota. [12] »Jeźli będziesz mądrym, sam sobie będziesz: a będzieszli naśmiewcą, sam złe poniesiesz. [13] »Niewiasta głupia i wrzaskliwa i pełna łudarstwa, a nic zgoła nie umiejąca. [14] »Siedzi we drzwiach domu swego na stołku, na wyższem miejscu w mieście, [15] »Aby wołała mijających drogą, a idących drogą swoją: [16] »Kto jest maluczki, niechaj zstąpi do mnie: a głupcowi rzekła: [17] »Wody kradzione słodsze są, a chleb kryjomy smaczniejszy. [18] »A nie wiedział, że tam są olbrzymowie, i w głębokościach piekielnych goście jéj. 
«  Księga Przysłów 8 Księga Przysłów 9 Księga Przysłów 10  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.