Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 1
  Księga Ozeasza 1 Księga Ozeasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo Jahwe, które się ziściło u Ozeasza, syna Beeri - za dni Ozjasza, Jotama, Achaza, Ezechjasza, królów Judei, i za dni Jeroboama, syna Joasa, króla Izraelowego. [2] »Początek słowa Jahwe jest u Ozeasza. Powiedział Jahwe do Ozeasza: idź, weźmij sobie kobietę, nierządnicę, i dzieci nierządne, bo wciąż dopuszcza się ziemia nierządu, zdala od Jahwe! [3] »On poszedł i wziął Gomer córkę Diblaima, i ona poczęła i urodziła mu syna! [4] »Poczem powiedział Jahwe do niego: Nazwij imię jego Jizreel, bo już za chwilę pomszczę się za krew w Jizreel na rodzinie Jehu, i kres położę królestwu domu Izraelowego! [5] »I stanie się w dniu owym, że skruszę łuk Izraelski na równinie Jizreel! I poczęła ponownie i urodziła córkę! [6] »I powiedział do niego: Nazwij imię jej Bezmiłość, bo już dłużej nie będę miłował ludu Izraelowego; lecz zupełnie o nim zapomnę! [7] »Ale lud Judzki miłować będę, i zbawię ich dlatego, żem Jahwe Bóg ich, a nie zbawię ich z pomocą łuku i miecza i włóczni, koni i jazdy! [8] »A gdy wykarmiła Bezmiłość, zasię poczęła i urodziła syna. [9] »I powiedział: Nazwij imię jego Niemójlud; bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem dla was Jestem! [10] »(2:1) A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, który ni zmierzyć ni zliczyć się nie da! I stanie się, że tam gdzie mówiono: wy nie jesteście lud mój, powiedzą o nich: synowie Boga żywego! [11] »(2:2) Poczem zgromadzą się synowie Judy i synowie Izraela razem, i obiorą sobie jednego naczelnika, i wyruszą ze zIemi..., bo wielkim jest dzień Jezreel! 
  Księga Ozeasza 1 Księga Ozeasza 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl