Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 4
«  Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4 Księga Ozeasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Posłuchajcie słowa Jahwe, synowie Izraela, bo Jahwe ma spór z mieszkańcami ziemi! Niemasz bowiem prawdy, i niemasz miłości, niemasz także znajomości Jahwe na ziemi! [2] »(tylko) klątwa i kłamstwo i mord i kradzież, i rozpusta i rozbój” i krew krwi się dotyka [3] »Dlatego też smutkiem okrywa się ziemia, i mdleją wszyscy jej mieszkańcy, wraz z zwierzem polnym i ptactwem nieba, nawet ryby w morzu giną! [4] »Jednak nikt nie karci, i nikt nie potępia! A lud jest takim, jak ofiarnik, i prorok takim, jak kapłan! [5] »On też potknął się za dnia, potknął się nawet prorok wraz z nim, jak w nocy! podobnym uczyniłem go do matki jego. [6] »Zginął lud mój z braku nauki! Ponieważeś ty pogardził nauką, i ja gardzę tobą, byś mi nie był kapłanem; iżeś zapomniał prawa Boga Swojego, zapomnę ja również o synach Twoich! [7] »Im ich więcej było, tem więcej grzeszyli. Chwałę ich w przekleństwo zmieniam. [8] »Grzechem ludu mojego się karmili, i ku występkom ich tęsknili w duszy. [9] »I stał się lud takim, jak kapłan. Pomszczę się więc nad nim za postępki jego, i oddam mu według jego uczynków! [10] »Iż jeść będą, a nie nasycą się, cudzołożyć będą, a nie rozmnożą się, skoro czcić Jahwe zaniechali! [11] »Cudzołóstwo i wino i moszcz serce uwodzi! [12] »Lud mój radzi się drzewa swojego, a laska jego poucza go! Bo duch rozpusty wiedzie na manowce, gdy pełnią nierząd pod osłoną swych bogów! [13] »Na szczytach gór zarzynają ofiary, i na wzgórzach spalają z dymem, pod dębem, topolą i terebintem, gdyż przyjemnym jest cień jego! Toteż pełnią nierząd wasze córki, i grzeszą rozpustą wasze synowe. [14] »Nie mszczę się na córkach waszych, że grzeszą, i na synowych waszych, że pełnią rozpustę! Wszak oni sami z nierządnicami się odosabniają, i razem z pubłicznemi dziewkami ofiary zarzynają. A lud pozbawiony rozumu upadać musi! [15] »Gdy ty Izraelu pełnisz nierząd, niechże Judea nie grzeszy! Nie chodźcie do Gilgal, i nie wstępujcie do Betawenu, a nie przysięgajcie: niech żyje Jahwe! [16] »Gdy Izrael gzi się jak gżąca się krowa, więc Jahwe ma ich paść jak baranka na łące szerokiej? [17] »Gdy Efraim zaprzyjaźnił się z bałwanami, [18] »zostaw go...! usunie się ich pijaństwo! Wciąż popełniajcie nierząd, miłujcie się w hańbie więcej niż w chwale! [19] »Gdy ściśnie wiatr i uniesie na swych skrzydłach, będą się wstydzili swoich ołtarzy! 
«  Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4 Księga Ozeasza 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl