Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 3
«  Księga Ozeasza 2 Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem Jahwe powiedział do mnie: Raz jeszcze idź, ukochaj kobietę, kochaną przez innego a rozpustną, tak jak ukochał Jahwe synów Izraelowych; lecz oni zwracają się do bogów innych, i kochają się w ciastach z rodzynek! [2] »Nabyłem więc ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i pół korca jęczmienia. [3] »I powiedziałem do niej: siedź mi, przez wiele dni nie cudzołóż, i nie bądź niczyją, ani także ja twym. [4] »Bo przez wiele dni synowie Izraela siedzieć będą bez króla i bez księcia, i bez ofiary i bez maseby, i bez efod i bez terafim! [5] »Potem wrócą się synowie Izraela, i szukać będą Jahwe Boga swego, i Dawida króla swego; a drżąc pójdą do Jahwe, i do tego, co dobrem u Niego, na ostatku dni! 
«  Księga Ozeasza 2 Księga Ozeasza 3 Księga Ozeasza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl