Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 1
  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szczęsny mąż, który nie postępuje według rady bezbożnych, ani stoi na drodze grzeszników, ani zasiada w gronie naśmiewców, [2] »lecz kocha się w Zakonie Pana i o Zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy. [3] »I będzie podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami, które wydaje owoc w porze swej i którego liść nie więdnie: i wszystko, cokolwiek czyni, szczęści się. [4] »Nie tak bezbożni. Są raczej jak plewa, którą wiatr roznosi. [5] »Dlatego nie ostoją się bezbożni w sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. [6] »Zna bowiem Pan drogę sprawiedliwych, ale droga bezbożnych zaginie. 
  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl