Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 115
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, z powodu łaski swojej, dla wierności swojej! [2] »Dlaczego ludy mówią: Gdzież jest ich Bóg? [3] »Bóg nasz jest na niebie, czyni wszystko, co zechce. [4] »Bożyszcza ich są ze srebra i ze złota, robotą ludzkich rąk. [5] »Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. [6] »Mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają. [7] »Mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają żadnego głosu gardłem swoim. [8] »Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają! [9] »Izraelu! ufaj Panu! On jest pomocą ich i tarczą ich. [10] »Domu Arona, ufajcie Panu! On jest pomocą ich i tarczą ich. [11] »Wy, którzy się boicie Pana, ufajcie Panu! On jest pomocą ich i tarczą ich. [12] »Pan pamięta o nas, będzie błogosławił, będzie błogosławił domowi izraelskiemu, będzie błogosławił domowi Arona. [13] »Będzie błogosławił tym, którzy się boją Pana, maluczkim i wielkim. [14] »Niech Pan rozmnoży was, was i dzieci wasze! [15] »Bądźcie błogosławieni przez Pana, który stworzył niebo i ziemię! [16] »Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim. [17] »Umarli nie będą chwalili Pana, ani ci, którzy zstępują do ciszy grobowej. [18] »Ale my błogosławić będziemy Panu, odtąd i na wieki. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl