Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 114
«  Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego języka, [2] »Juda stał się Jego świętością, Izrael Jego władztwem. [3] »Morze widziało to i uciekło, Jordan płynął wstecz. [4] »Góry podskakiwały jak barany, pagórki jak jagnięta. [5] »Czemu, morze uciekasz, a ty, Jordanie płyniesz wstecz? [6] »Czemu, góry skaczecie jak barany, a wy pagórki, jak jagnięta? [7] »Zadrżyj ziemio przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba! [8] »On zmienia opokę w jezioro, krzemień w krynicę wód. 
«  Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl