Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 123
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Oczy swe wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. [2] »Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. [3] »Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy bardzo nasyceni wzgardą! [4] »Dusza nasza przesycona jest pośmiewiskiem zadufanych w sobie, wzgardą pyszałków. 
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl