Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 127
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymek. Salomona. Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno trudzą się jego budowniczowie. Jeśli Pan nie strzeże miasta, próżno czuwa stróż. [2] »Próżno wstajecie wcześnie rano, późno się kładziecie, w ciężkim znoju zdobyty chleb jecie, ponieważ On daje umiłowanym swym we śnie. [3] »Oto synowie są dziedzictwem Pana, nagrodą jest owoc łona. [4] »Synowie młodości są jak strzały w ręku bohatera. [5] »Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan! Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał się z nieprzyjaciółmi w bramie. 
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl