Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 17
«  Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Dawidowa. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy mojej, zważ na błaganie moje! Przyjmij modlitwę moją z ust nieobłudnych! [2] »Od Ciebie niech wyjdzie wyrok w mej sprawie; Twoje oczy widzą to, co słuszne. [3] »Gdy doświadczasz serca mego, badasz je w nocy, wypławiasz mnie ogniem, nie znajdujesz nic ohydnego, nic nie wymknie się z ust moich. [4] »Patrzałem na sprawy ludzkie, według Słowa warg Twoich unikałem dróg rozbójników. [5] »Kroki moje trzymały się mocno ścieżek Twoich, by nie chwiały się nogi moje. [6] »Wzywam Ciebie, bo wysłuchujesz mię, Boże, nakłoń do mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego! [7] »Okaż cudowną swą łaskę, Zbawco tych, którzy szukają opieki w prawicy Twojej przed wrogami swymi! [8] »Strzeż mnie, jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł! [9] »Przed bezbożnymi, którzy mnie prześladują, przed nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. [10] »Zamknęli zatłuszczone swe serce, wyniośle mówią ustami swymi. [11] »Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, i patrzą tylko, jakby nas powalić na ziemię. [12] »Podobny jest do lwa żądnego łupu, i do szczenięcia lwiego siedzącego w ukryciu. [13] »Powstań, Panie, wystąp przeciw niemu, powal go! Ratuj mnie mieczem od bezbożnika, [14] »od ludzi ręką Twoją, Panie, od ludzi tego świata, których los w tym życiu, którzy brzuch swój napełniają darami Twoimi! Niech będą nasyceni synowie ich, a nadmiar swój zostawią dzieciom swoim! [15] »Ale ja w sprawiedliwości będę oglądał oblicze Twoje, gdy się obudzę, nasycę się widokiem obrazu Twojego. 
«  Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl