Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 46
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(46:1) Przewodnikowi chóru. Korachitów; pieśń na głosy dziewczęce. (46:2) Bóg nam ucieczką i siłą, pomocą najpewniejszą w utrapieniach. [2] »(46:3) Przeto nie boimy się, choćby ziemia się poruszyła i góry chwiały się w głębi mórz. [3] »(46:4) Niech szumią, niech się pienią wody jego, niech góry drżą od Jego gniewu! Sela. [4] »(46:5) Jest rzeka, której strumienie rozweselają gród Boży, najświętszy przybytek Najwyższego. [5] »(46:6) Bóg jest w nim, nie zachwieje się; Bóg wspomoże go o świcie. [6] »(46:7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim, rozpłynęła się ziemia. [7] »(46:8) Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakubowy. Sela. [8] »(46:9) Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi! [9] »(46:10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, łamie łuk i kruszy włócznie, wozy ogniem pali. [10] »(46:11) Przestańcie i poznajcie, że Ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi! [11] »(46:12) Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakubowy. 
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl