Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 5
«  Księga Psalmów 4 Księga Psalmów 5 Księga Psalmów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(5:1) Przewodnikowi śpiewu z grą na fletach. Psalm Dawida. (5:2) Usłysz, Panie, słowa moje, zważ na westchnienie moje! [2] »(5:3) Zważ na głos błagania mego, Królu mój i Boże mój, bo modlę się do Ciebie. [3] »(5:4) Panie, wysłuchaj rano głosu mego, rano przygotowuję Ci ofiarę i wypatruję Ciebie. [4] »(5:5) Albowiem nie jesteś Bogiem, który kocha niegodziwość, i złośnik nie zamieszka z Tobą. [5] »(5:6) Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma Twymi, nienawidzisz wszystkich złoczyńców. [6] »(5:7) Gubisz kłamców, Pan brzydzi się krwiożercami i ludźmi fałszywymi. [7] »(5:8) Lecz ja dzięki obfitej łasce Twojej mogę wejść do domu Twego, w bojaźni przed Tobą złożyć pokłon w stronę Twego świętego przybytku. [8] »(5:9) Panie, dzięki sprawiedliwości Swojej prowadź mnie z powodu wrogów moich, toruj przede mną drogę swoją! [9] »(5:10) Nie ma bowiem w ich ustach prawdy, wnętrze ich pełne zepsucia, gardło ich otwartym grobem, schlebiają językiem swym. [10] »(5:11) Osądź ich, Boże, niech upadną z powodu swych knowań! Odtrąć ich, ze względu na ogrom ich win, bo zbuntowali się przeciwko Tobie! [11] »(5:12) Lecz niech radują się wszyscy ufający Tobie, niech się na wieki weselą, ochraniaj ich, niech się weselą z Ciebie, którzy miłują imię Twoje! [12] »(5:13) Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwemu, osłaniasz go łaską jakby tarczą. 
«  Księga Psalmów 4 Księga Psalmów 5 Księga Psalmów 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl