Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 72
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Salomonowy. Boże! daj królowi prawa swoje, i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, [2] »aby sądził lud Twój w sprawiedliwości, a ubogich Twoich wedle prawa! [3] »Niech góry przyniosą ludowi dobrobyt, a pagórki sprawiedliwość! [4] »Niechaj sądzi ubogich ludu, wspomaga biednych, ale zdepcze ciemięzcę! [5] »Niech żyje, póki słońce i księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie. [6] »Niech będzie jak deszcz, który spada na łąkę skoszoną, jak ulewa skrapiająca ziemię! [7] »Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego i trwa pełny pokój, póki stanie księżyca! [8] »Niech panuje od morza do morza i od rzeki, aż do krańców ziemi! [9] »Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, a nieprzyjaciele jego niech proch liżą! [10] »Królowie Tarszyszu i wysp niech przynoszą mu dary; królowie Saby i Seby niech złożą daninę! [11] »Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, niech mu służą wszystkie ludy! [12] »Bo wyrwie biednego wołającego o pomoc i ubogiego, który nie ma pomocy. [13] »Zlituje się nad nędzarzem i biednym, i pomoże duszom biednym. [14] »Wybawi życie ich od ucisku i gwałtu, bo krew ich jest droga w oczach Jego. [15] »Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto sabejskie; i zawsze modlą się za niego, stale mu błogosławią! [16] »Będzie nadmiar żyta w kraju, zaszumi na szczytach gór, jak Liban będzie plon jego; i zakwitną obywatele miasta jak trawa polna. [17] »Niech imię jego trwa wiecznie, niech w blaskach słońca wzrośnie imię jego! Niech błogosławią się nim ludzie niech sławią go wszystkie rody! [18] »Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda! [19] »I błogosławione na wieki niech będzie chwalebne imię Jego, a cała ziemia niech będzie pełna chwały Jego! Amen, Amen. [20] »Kończą się modlitwy Dawida, syna Isajego. 
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl