Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 76
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(76:1) Przewodnikowi śpiewu z grą na strunach; psalm Asafa, pieśń. (76:2) Bóg znany jest w judzkiej ziemi, imię Jego jest wielkie w Izraelu. [2] »(76:3) Przybytek Jego stanął w Salemie, a mieszkanie Jego na Syjonie. [3] »(76:4) Tam złamał ogniste strzały łuku, tarcze, miecz i wojnę. Sela. [4] »(76:5) Ukazałeś się w blaskach promieni, wspaniały jesteś z odwiecznych gór. [5] »(76:6) Mężni zostali ograbieni, zasnęli, a wszystkich bohaterów zawiodła ich siła. [6] »(76:7) Od gromu Twego, Boże Jakuba, padły odurzone zarówno wozy jak i rumaki. [7] »(76:8) Straszny jesteś! Któż się ostoi przed obliczem Twoim, przed mocą gniewu Twego? [8] »(76:9) Z nieba ogłosiłeś wyrok: Ziemia w trwodze zamilkła, [9] »(76:10) gdy Bóg na sąd powstał, by wybawić wszystkich pokornych ziemi. Sela. [10] »(76:11) Wszystkie ludy ziemi wysławiać Cię będą, reszta ludów obchodzić będzie święta na Twoją cześć. [11] »(76:12) Składajcie śluby, a spełniajcie je Panu, Bogu waszemu; wszyscy wokoło Niego przynoście dary Strasznemu! [12] »(76:13) On ukróci pychę książąt, jest groźny dla królów ziemi. 
«  Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl