Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 77
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(77:1) Przewodnikowi chóru, Jedutuna, psalm Asafa. (77:2) Głośno wołam do Boga, krzyczę, głośno wołam do Boga, aby mnie wysłuchał. [2] »(77:3) Szukam Pana w dniu mej niedoli, ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje. Dusza moja nie może znaleźć pociechy. [3] »(77:4) Gdy wspomnę o Bogu, wzdycham; gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Sela. [4] »(77:5) Trzymałeś powieki moje, aby czuwały; jestem zaniepojony, nie mogę mówić. [5] »(77:6) Przywodzę na pamięć dni dawne, wspominam lata odległe. [6] »(77:7) Rozważam w nocy w sercu, rozpamiętywam i duch mój docieka: [7] »(77:8) Czyż Pan na zawsze odrzucił i już nigdy nie okaże łaski? [8] »(77:9) Czyż ustała na zawsze łaska Jego? Czyż nie ma obietnicy dla dalszych pokoleń? [9] »(77:10) Czy Bóg zapomniał o litości, czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje? Sela. [10] »(77:11) I rzekłem: To boleść moja, że zmieniła się prawica Najwyższego. [11] »(77:12) Wspominam sprawy Pańskie, zaiste wspominam Twoje dawne cuda. [12] »(77:13) I rozpamiętywam wszystkie dzieła Twoje, i rozważam czyny Twoje. [13] »(77:14) Boże, święta jest droga Twoja! Któreż bóstwo jest tak wielkie jak Bog? [14] »(77:15) Tyś Bogiem, który czyni cuda; objawiłeś narodom moc swoją. [15] »(77:16) Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój synów Jakuba i Józefa. Sela. [16] »(77:17) Ujrzały Cię wody, Boże, ujrzały Cię wody i ulękły się; zadrżały otchłanie. [17] »(77:18) Obłoki spuściły ulewny deszcz, chmury grzmiały, a strzały Twoje latały tam i z powrotem. [18] »(77:19) Rozlegał się grzmot Twych kół, błyskawice oświetlały okrąg ziemi, ziemia drżała i trzęsła się. [19] »(77:20) Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich. [20] »(77:21) Ręką Mojżesza i Arona prowadziłeś lud swój jak owce. 
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl