Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 79
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asafa. Boże! Poganie wtargnęli do dziedzictwa Twego, splugawili Twój święty przybytek, Jeruzalem zamienili w rumowisko. [2] »Zwłoki Twych sług dali ptactwu niebios na żer, ciała Twoich wiernych dzikim zwierzętom. [3] »Rozlali krew ich jak wodę wokoło Jeruzalemu, a nikt ich nie pochował. [4] »Staliśmy się hańbą dla naszych sąsiadów, pośmiewiskiem i szyderstwem dla ludów okolicznych. [5] »Dokądże, Panie? Czyż wiecznie gniewać sie będziesz? Jak ogień płonąć będzie zapalczywość Twoja? [6] »Wylej gniew swoj na ludy, które Cię nie znają, i na królestwa, które nie wzywają imienia Twego, [7] »bo pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę! [8] »Nie pamiętaj nam dawnych win; niech nas rychło spotka miłosierdzie Twoje, bośmy bardzo nędzni! [9] »Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego, dla chwały imienia swego, wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia swego! [10] »Czemu ludy mają mówić: Gdzież jest ich Bóg? Niech jawna będzie wśród pogan w oczach naszych zemsta za przelaną krew sług Twoich! [11] »Niech dojdzie do Ciebie jęk więźniów! Mocą ramienia swego uwolnij skazanych na śmierć! [12] »I oddaj sąsiadom naszym siedmiokrotnie w łono urąganie ich, którym obrażali Ciebie, Panie! [13] »Lecz my, lud Twój, i owce pastwiska Twego, będziemy sławić Cię na wieki, będziemy opowiadać chwałę Twoją z pokolenia w pokolenie. 
«  Księga Psalmów 78 Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl