Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 82
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asafa. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. [2] »Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożników? Sela. [3] »Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość! [4] »Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnego! [5] »Lecz oni nic nie widzą i nic nie rozumieją, chodzą w ciemności; ziemia chwieje się we wszystkich posadach. [6] »Rzekłem: Wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, [7] »lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. [8] »Powstańże, Boże, osądź ziemię! Ty bowiem jesteś dziedzicem wszystkich ludów. 
«  Księga Psalmów 81 Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl