Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 83
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(83:1) Pieśń. Psalm Asafa. (83:2) Boże! nie milcz, nie bądź głuchy i nie bądź spokojny, Boże! [2] »(83:3) Bo oto szaleją nieprzyjaciele Twoi, a nienawidzący Cię podnoszą głowę. [3] »(83:4) Knują spisek przeciwko ludowi Twemu i naradzają się przeciw tym, których Ty ochraniasz. [4] »(83:5) Mówią: Nuże, wytępmy ich, by nie byli ludem, by nadal nie wspominano imienia Izraela! [5] »(83:6) Tak, naradzili się jednomyślnie, przeciwko Tobie zawarli przymierze: [6] »(83:7) Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów, [7] »(83:8) Gebal i Amon, i Amalek, Filistea wraz z mieszkańcami Tyru. [8] »(83:9) I Assur złączył się z nimi, przyszedł z pomocą synom Lota. Sela. [9] »(83:10) Uczyń im, jak Midianitom, jak Sysarze, jak Jabinowi nad potokiem Cyson, [10] »(83:11) którzy zginęli w Endor, stali się nawozem ziemi. [11] »(83:12) Postąp z hetmanami ich jak z Orebem i Zebą, i jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich, [12] »(83:13) którzy rzekli: Weźmy w posiadanie niwy Boże! [13] »(83:14) Boże, uczyń ich jak oset w wichrze, jak plewę na wietrze! [14] »(83:15) Jak ogień, który pali las, i jak płomień, który niszczy góry. [15] »(83:16) Tak Ty ścinaj ich burzą Swoją i trwóż ich huraganem Swoim! [16] »(83:17) Okryj twarze ich hańbą, aby szukali imienia Twego, Panie! [17] »(83:18) Niech się zawstydzą i przerażą na zawsze, i niech sromotnie zginą! [18] »(83:19) I poznają, że Ty jedynie jesteś Najwyższym na całej ziemi. 
«  Księga Psalmów 82 Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl