Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 84
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(84:1) Przewodnikowi chóru, na gatyckiej. Psalm Korachitów. (84:2) Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! [2] »(84:3) Dusza moja omdlewała z tęsknoty do sieni pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. [3] »(84:4) Nawet wróbel znalazł domek i jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta: Ołtarze Twoje, Panie Zastępów, Królu mój i Boże mój! [4] »(84:5) Szczęśni, którzy mieszkają w domu Twoim, ustawicznie Cię chwalą! Sela. [5] »(84:6) Szczęsny człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy myśli o pielgrzymkach! [6] »(84:7) Gdy idą przez dolinę łez, czynią ją źródłem, i wczesny deszcz pokrywa ją stawami. [7] »(84:8) Idą z rosnącymi siłami, aż ujrzą Boga na Syjonie. [8] »(84:9) Panie, Boże Zastępów, wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela. [9] »(84:10) Tarczo nasza, spójrz, Boże, i wejrzyj na oblicze pomazańca swego! [10] »(84:11) Zaiste, lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc; wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożników [11] »(84:12) Bo słońcem i tarczą jest Pan Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia dobrego tym którzy żyją w niewinności. [12] »(84:13) Panie Zastępów, szczęsny człowiek, który ufa Tobie! 
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl